D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : azosztrkmagyar06rudo_0181.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kralj Matjáž lovag és a szekeres
B e s o r o l á s i   c í m : Kralj Matjáž lovag és a szekeres
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Internet Archive
S z é k h e l y : San Francisco
O r s z á g : Egyesült Államok (USA)
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
S z e r z ő : Habsburg–Lotaringiai Rudolf közreműködésével
M e g j e l e n é s : Budapest : A Magyar királyi államnyomda kiadása, 1887
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lovag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szlovének
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : legendamese
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Karintia
G e o N a m e s I d : 2774326
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kralj Matjáž lovag és a szekeres.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kralj Matjaž, a "Jó Mátyás király" a szlovén nép legendás védelmezője, a középkor elején uralkodott Karintiában. Jóságosan és bőkezűen bánt népével: aranyat osztott szét a rászorulók között. Nem nézte azonban ezt jó szemmel a nemesség, és összefogtak ellene, elüldözték őt és csapatait, akik végül a Peca hegységnél találtak búvóhelyre. Itt, a hegycsúcs tövében, egy kőasztalnál ülve szenderült mély álomba a király. A legenda úgy tartja, hogy ha kilencszer körbeéri a király szakálla az asztal lábait, felébred majd álmából, és ismét elhozza az aranykort Karintiára: a király és katonái megszüntetik az igazságtalanságokat, békét teremtenek, és Mátyás fog örökkön-örökké uralkodni. (Forrás: mediawavefestival.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Regélés kukoriczafosztáskor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2166x1539 pixel
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn