D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Gessner_haz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gessner-ház
B e s o r o l á s i   c í m : Gessner-ház
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : rakaszmisi
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : rakaszmisi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-17
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-08-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csákvár
G e o N a m e s I d : 3054434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csákvár, Gessner-ház
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Gessner-ház a Pro Vértes Közalapítvány fogadóközpontja, ahol fotókiállítás és diorámák mutatják be a Vértes és a Zámolyi-medence természeti értékeit. A XVIII. század népszerű költője volt a svájci származású Gessner Salamon, akinek romantikus, természetszeretetet sugárzó költészete nagy hatással volt Esterházy János grófra, aki az ő tiszteletére építtette egy patak partján kialakított tavacska és vízesés szomszédságában a "Gessner-házat". Ez a ház lett 2000-ben történt felújítását követően a Pro Vértes Alapítvány kutatóháza, múzeuma. Fontos szerepet tölt be a Vértes, a csákvári Haraszt-hegy élővilágának megőrzésében. (Forrás: http://www.vendegvaro.hu/vertesi-naturpark-gessner-haz-csakvar)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : rakaszmisi: Csákvár, csíkvarsai láprét
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 985x644 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer