D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Ronyva.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/033600/033605/Ronyva_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ronyva
B e s o r o l á s i   c í m : Ronyva
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Both
U t ó n é v : Előd
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-07-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-07-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : patak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sátoraljaújhely
G e o N a m e s I d : 715839
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "hajózható határfolyó" - a Ronyva Sátoraljaújhely és Újhely között
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Ronyva vagy Ronyva-patak vízfolyás, a Bodrog mellékvize. Jobb oldali mellékvize a Bózsva (Bósva), amely a később Széphalomhoz (majd azzal együtt Sátoraljaújhelyhez) csatolt Hosszúláznál ömlik bele. (Forrás: Wikipédia) A patak jobb partján fekszik Sátoraljaújhely, bal partján pedig a város Csehszlovákiához csatolt részéből létrejött, ma Szlovákiához tartozó Újhely.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Both Előd: Recsk, Őrtorony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer