D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 33200500.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Milleniumi emlékmű, avagy ahogyan az itteniek nevezik: a "Háromágú"
B e s o r o l á s i   c í m : Milleniumi emlékmű, avagy ahogyan az itteniek nevezik: a "Háromágú"
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Emlékmű Fehérvárott...
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Kalló
U t ó n é v : Viktor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1931-2014
V I A F I d : 1296683
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Skoda
U t ó n é v : Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-12
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-03-13
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Fejér megye
G e o N a m e s I d : 3053028
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1972
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A félállításakor nagy vihart kavaró alkotás, Székesfehérváron az Öreghegy tetején kialakított parkban áll. A város fennállásának ezredik évfordulójának megünneplésekén avatták fel 1972. július 15-én. Az alkotást a helybéliek csak háromágúnak becézik, és már lassan negyven éves mű látványát is megszokták. Sőt az alatta lévő domb a gyerekek körében nagyon kedvelt szánkózóhely lett.
Az emlékművet Skoda Lajos építész álmodta meg és id. Kalló Viktor számtalan domborműve díszíti.
A gyűrűből, közös pontból fakadva, három harminc méter magas alumínium oszlop indul, aminek harminc tonna a súlya. Az oszlopok Székesfehérvár történelmi sorsfordulóinak szimbóluma. A Géza fejedelem idejében történt újjászületés, a török uralom utáni feltámadásé, és a II. világháború utáni felszabadulásé.
A kb. harminc méter kerületű gyűrűn, mintegy 120 darab alumínium dombormű található. Ezek régmúlt történelmünk személyiségeinek stilizált képmásai és jelképei.
Felirat az emlékművön: 972-1972
(Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Millenniumi emlékmű
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Panoramio: Millenium emlékmű- (A "Háromágú")
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2448x3264 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella