D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 23833143.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szentháromság színesben
B e s o r o l á s i   c í m : Szentháromság színesben
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Ungleich
U t ó n é v : Fülöp
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : ?-1736?
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Hörger
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1676-1765
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-06-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szentháromság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékoszlop
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1713
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A vár első fogadalmi emléke az 1691. évi nagy pestisjárványt követően, 1706-ban létesült. Ezt azonban négy év múlva lebontották, mivel a járványtól rettegő budai polgárok nagyobb fogadalmi oszlopot kívántak állítani.
Az új emlék 1713-ra készült el. Maga az alkotás hatszögletű obeliszk, amelynek talapzatán három dombormű található. Az első a bibliai Dávid király könyörgését ábrázolja bűnei bocsánatáért és a pestis elmúlásáért. ...
A templom felőli dombormű a Budán pusztító döghalál borzalmait eleveníti meg. ...
A harmadik relief magának a Szentháromság-emléknek az építését mutatja be. ...
A talapzaton lévő pajzsokon Magyarország, illetve Buda címere látható. A harmadik pajzsról még a XIX. században levésték a császári sast, helyére 1967-ben a restaurálást megörökítő szöveg került. Valamennyi dombormű és címer Hörger Antal munkája.
A talapzat alsó, körbefutó párkányán Szent Rókus, Nepomuki Szent János, Szent Kristóf, Szent Ágoston, Szent József és Szent Sebestyén alakja áll. A fölöttük húzódó újabb párkány kiugrójára Szűz Mária, Keresztelő Szent János és Xavéri Szent Ferenc szobrát helyezték. A szenteket Ungleich Fülöp mintázta. Az obeliszk magasba nyúló törzsét angyalfejek díszítik.
Legfelül a Szentháromság szoborcsoportja látható. Az Atya és a Fiú, kezében kereszttel, felettük aranysugarak között, galamb képében a Szentlélek alakja zárja le a monumentális kompozíciót. Sérülések miatt a szobrokat újrafaragták, az eredetieket a Kiscelli Múzeumban őrzik.
Leírás : Prohászka László: Budavári szoborkalauza nyomán. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Szentháromság-oszlop
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : M.Attila: Szentháromság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1049x1400 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella