D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 24768208.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szobor a Rába partján
B e s o r o l á s i   c í m : Szobor a Rába partján
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Szent István lovasszobra
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Medgyessy
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1881-1958
V I A F I d : 45103557
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-22
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-07-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állatkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bronzszobrászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1960
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Győr városa Medgyessy Ferencet 1937-ben kérte fel egy Szent István-lovasszobor megalkotására. A szobrot 1938-ban, a Szent István-emlékévben szerették volna felállítani a királyról újonnan elnevezett úton, az akkori városháza előtt. Medgyessy azonban a tervezettnél hosszabb időt töltött a szobor megmintázásával, különböző források 1940 és 43 közé teszik a minta elkészültét, és mire a szobor felállítható lett volna, előbb a pénz-, majd a bronzhiány szólt közbe. Mikor mindkettő rendelkezésre állt volna, az öntésre váró minta tört össze. Végül a megmaradt kisminta alapján kiöntött szobrot két évvel a művész halála után, 1960. április 13-án állították fel jelenlegi helyén, a Rába partján, az eredeti megbízást adó Győr városában.
A három méter magas, pirogránit lapokból felrakott posztamensen álló, életnagyságú bronzszobor megegyezik az Esztergomban láthatóval. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Szent István lovasszobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: I. István magyar király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : S. Balázs: Szent István lovas szobra a Rába parton
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1050x1400 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella