D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 38088580.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zöld Piramis Nyíregyházán - Green pyramide
B e s o r o l á s i   c í m : Zöld Piramis Nyíregyházán - Green pyramide
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-04
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-07-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Ökológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi élet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadaspark
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nyíregyháza
G e o N a m e s I d : 6299524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : - A négyszintes Zöld piramis és Ócenárium közel négyezer négyzetméternyi területen mutatja be az Indonéz szigetek és az Indiai óceán élővilágát. Az építmény 16 méter magas, s a kivitelezés során számos olyan anyagot építtettek be, amit Magyarországon korábban még soha. Csak egy példa: a kupola azon anyagból készül, mint amiből a pekingi olimpiai uszoda borítását is megoldották.
- A félmillió liter tengervizet tartalmazó Ócenárium 14 centiméter vastag üvegszerkezetét Svájcban gyártották, a nyolc méter hosszú akril csőben úgy sétálhatnak látogatóink, hogy mellettük és felettük ráják, cápák, medúzák úsznak.
- A Zöld Piramis gépészeti berendezései a legkorszerűbb technológiát képviselik, a tervező munkát 14 szakági tervező cég készítette, így csaknem 10 méternyi magasból alázúduló vízesés hangjátéka éppolyan mesterien tervezett, mint az is, ahogyan a látogatók a vízesés alá jutva szembesülnek az óceán vízi élőlényeivel is. (Forrás: zoldpiramis.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ócenárium, Esőerdőház és Tarzan ösvénye
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Nyíregyháza, Ócenárium
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3200x2406 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella