D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 41499814.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szombathely, Skanzen
B e s o r o l á s i   c í m : Szombathely, Skanzen
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-09
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-09-30
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-05-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Házépítés
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : parasztház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falusi ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : múzeumfalu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szombathely
G e o N a m e s I d : 3044310
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szombathelyi skanzen gondolatát Tóth János építészmérnök vetette fel 1939-ban, de a tervet meghiúsította a háború. Aztán az 50-es években ismét a népi építészet felé fordult a figyelem. Vas megyében úgy döntöttek, hogy a helyszínen megőrzött együttesek mellett szükség van egy szabadtéri gyűjteményre, ahova át lehet telepíteni az épületeket.
A Vasi Múzeumfalu építése 1969-ben kezdődött, és 30 objektummal 1973-ban nyitotta meg kapuit az ország második ilyen jellegű intézményeként. Bővítése azóta is folyik. Jelenleg 39 építmény látható itt 27 községből összegyűjtve, majd újra felépítve. A létesítmény Vas megye igen változatos népi építészetének adja keresztmetszetét, mintegy két évszázas időszakot ölelve fel.
Leglátványosabbak az utcasoron elhelyezkedő lakóházak, melyek nemcsak különböző vasi kistérségekről érkeztek, hanem különböző társadalmi rétegekhez, sőt különböző nemzetiségekhez tartoztak. Van tehát szegényparaszt, tehetős paraszti és nemesi porta, valamint magyar, német, horvát és szlovén lakóház. Szemléletesen láthatjuk a tüzelőberendezések változatait és táj jellegzetes építészeti megoldásait, beleértve az őrségből idetelepített, központi dombtetőn álló kerített házat.
A lakóépületek berendezése is eredeti. Bemenni ugyan nem lehet, de a nyitott ajtókból látható tárgyak segítségével pontos képet kapunk a hajdani életmódról. A házak mellett komplett gazdasági udvarok, melléképületek, műhelyek, sőt egy pincesor és egy harangláb is ide lett költöztetve. (Forrás: alon.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szombathely - Múzeumfalu
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51: Vasi Múzeumfalu
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2048x1536 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella