D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 53640007.jpg
C Í M 
F ő c í m : Különleges darabok az Esterhazy gyűjteményből
B e s o r o l á s i   c í m : Különleges darabok az Esterhazy gyűjteményből
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-16
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-06-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-05-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : tárgy
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedés általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hintó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : modelltárgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Fraknó
G e o N a m e s I d : 2779430
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Esterházy-gyűjteményt gróf Esterházy Miklós alapozta meg Fraknó várában. Fia, Pál, a dinasztia első hercege, korának egyik legnagyobb műgyűjtője és mecénása volt. A gyűjtemény a "pompakedvelő" I. Esterházy Miklós, valamint II. Esterházy Miklós uralkodása alatt is jelentős mértékben gyarapodott. A festészet, a szobrászművészet és az építészet műalkotásai, valamint a világirodalom remekei mellett itt díszfegyverek, ékszerek, műszaki modellek és eszközök, de növények és más ritkaságok is megtalálhatók. Az Európából és Ázsiából származó porcelánok gyűjteményének válogatott darabjai, valamint az ezüstkamra kiállítási tárgyai mind-mind a hercegek gyűjtőszenvedélyéről tanúskodnak. (Forrás: kastely.specia.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esterházy - kastélyok kincsei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fraknó vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nico1980: Hintók
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A vezekényi ütközet : Domborművű ezüsttál az Eszterházyak fraknói várában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2546x1914 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella