D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 60795933.jpg
C Í M 
F ő c í m : Alsómocsolád
B e s o r o l á s i   c í m : Alsómocsolád
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Életfa
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
S z e r e p : népművész
B e s o r o l á s i   n é v : Milkovics
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1958-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-04-28
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-10-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életfa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fafaragás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Alsómocsolád
G e o N a m e s I d : 3056118
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1836
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2007-ben az első baranyai-hegyháti nemzetközi fafaragó-tábor fafaragói készítették 26 (!) "társával" együtt. Ekkor ugyanis a baranyai-hegyhát mind a 27 települése számára készült életfa, hogy hirdesse a lakók élni akarását. A települések életfája az adott településre lett "igazítva". A fákra vésett minták-motívumok jelentéstartalmuknál fogva kifejezik a település múltját, lakosságának felekezeti, etnikai hovatartozását. Az életfa pedig a fejlődésbe, fajtánk-nemzetünk fennmaradásába vetett töretlen hitünket hivatott hirdetni. Kárpátaljai, erdélyi, és anyaországbeli fafaragók munkája. (Forrás: turaindex.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A településen az elmúlt három évben - immár hagyományt teremteve - fafaragótábort tartanak. A meghívott művészek, és az általuk készített remekművek átalakították Alsómocsolád arculatát. Így az alapjaiban is kiemelkedően gazdag, tájértékekben bővelkedő falut a természetes anyagokból készített köztéri alkotások referenciatelepülésévé emelve. Kezük alól köztéri szobrok, köztéri bútorzat, életfák, kapuk, hidak, információs táblák, korlátok, kerítések, virágládák, stációk kerültek ki, alapvetően fából, mívesen megmunkálva! A fafaragó táborba a Kárpát-medencében - Kárpátalja, Erdély, Szerbia, Vajdaság, Horvátország, Magyarország - élő és alkotó művészek, fa- és kőművesek érkeznek meghívásunkra. A tábor ideje alatt az alkotás folyamata nyitott, településünk lakosai, a hozzánk látogató vendégek nem csupán szemlélői, de az alkotók irányításával résztvevői is lehetnek az eseménynek. (Forrás: alsomocsolad.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szent András templom
A mai klasszicista stílusú templom alapkövét 1824 november 8-án rakták le és 1836 október 16-án szentelték fel. Berendezése barokk stílusú. Jelenlegi Angster orgonája 1942-ben készült. Anyakönyvek 1843-tól. (Forrás: http://nagyvofely.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Milkovics Jenő fafaragó honlapja - Alsómocsolád életfája
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magdi51, Semes-Bogya Eszter: Szerelmesek padja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Római katolikus templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Római Katolikus Templom (Alsómocsolád)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2800x2200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella