D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Betlehemezes_Hajdudo.jpg
C Í M 
F ő c í m : Betlehemezes Hajdudorog
B e s o r o l á s i   c í m : Betlehemezes Hajdudorog
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
N é v v á l t o z a t o k : Jojojoe
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-02
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-01-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikimedia Commons-ra való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikimedia Commons
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : keresztény ünnep
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karácsony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : betlehemes játék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hajdúdorog
G e o N a m e s I d : 720290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kép a jellegzetes karácsonyi hagyomány, a betlehemezés legfőbb kellékét ábrázolja: az úgynevezett betlehemet. Rendszerint fiatalok vagy tíz évesnél idősebb gyerekek betlehemeznek karácsony egész ideje alatt. A betlehemesek között általában a három pásztor, a három király, egy angyal, a Szűz Mária és Szent József szokott szerepelni. A betlehemet ennek a csoportnak a tagjai építik, amelynek az alapját egy fa váz alkotja, amelyet kartonnal vonnak be, majd színes szalagokkal díszítik fel azt, és gyakran kerámiából vagy porcelánból készült karácsonyi figurákkal "népesítik be" a templomot. A betlehemesek általában rokonokat, szomszédokat, barátokat, de akár teljesen idegen családokat is meglátogatnak, hogy előadják nekik betlehemes játékukat, amely Jézus születésének történetét meséli el néhány karácsonyi ének kíséretében. A betlehemezés végén a szereplők az Úr áldását kérik a házra és boldog karácsonyt kívánnak. Cserébe ételt és pénzt is kaphatnak. A képen látható betlehemet a Hajdúdorogi Helytörténeti Múzeumban állították ki. Mivel ez a város túlnyomó részben görög katolikus vallású, ezért a betlehemeket nagyrészt a legfőbb görög katolikus zarándokhely, a Máriapócsi bazilika mintájára építik meg.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jonathunder: AdventCandles
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1794x2723 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn