D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szobor_01.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szántó-Kovács János szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Szántó-Kovács János szobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hmvh-szobor 01
M i n ő s í t ő : eredeti cím
E g y é b   c í m : Szobor 1.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Somogyi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-07-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szántó Kovács János (1852-1908)
V I A F I d : 186988662
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : felkelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Szántó-Kovács János vezette agrár-szocialista felkelés emlékműve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1894. április 22-én a csendőrség és a földmunkások összetűzése országos visszhangot váltott ki. A hatósági erőszakon felháborodott zendülők ostrom alá vették a városházát, hogy kiszabadítsák vezérüket. Szántó Kovács Jánost (1852-1908). A következő év tavaszán hozták meg az ítéletet Szántó Kovács és társai ellen. A városháza főbejárata melletti falrészen emléktábla hívja fel a figyelmet a vásárhelyi agrármozgalomra. A Kossuth tér keleti oldalán 1965-ben avatták fel Somogyi József szobrászművész Szántó Kovács emlékművét. A parasztvezér díszsírhelye a Kincses temetőben található. (Forrás: http://www.hodmezovasarhely.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szántó Kovács János (Hódmezővásárhely, 1852. április 27. - Hódmezővásárhely, 1908. június 8.) földmunkás, a magyarországi- és hódmezővásárhelyi agrárszocializmus vezetője. Szobrok és intézmények őrzik emlékét. Róla kapta nevét többek között az orosházi Szántó Kovács János Múzeum, a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János Általános Iskola és a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János utca is. Ez utóbbit 2007. szeptember 22. után közel felére rövidítették, mivel a Kossuth tér és a Teleki utca közé eső szakasz nevét a város korábbi, 2002-ben elhunyt polgármestere után Dr. Rapcsák András útra változtatták. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Kereszt 1.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1368 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán