D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szobor_29.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pósa Lajos szobra
B e s o r o l á s i   c í m : Pósa Lajos szobra
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Hmvh 27
M i n ő s í t ő : eredeti cím
E g y é b   c í m : Szobor 29.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Gábor
U t ó n é v : Emese Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-11-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pósa Lajos (1850-1914)
V I A F I d : 73088309
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hódmezővásárhely
G e o N a m e s I d : 719965
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pósa Lajos szobra
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hódmezővásárhely, Andrássy út 44. (A Városi Könyvtár épülete előtt)
Alkotó: Gábor Emese Anna, Felállítás éve: 2010
Az költő születésének 160.évfordulója alkalmából, a szecessziós jellegű mellszobrot a Táltoskönyvek mesekönyvkiadó és Kun Miklós Jenő Pósa kutató adományozta a városnak. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus által szakvéleményezett és felállításra javasolt alkotás. Pósa Lajos a magyar gyermekirodalom megalapítója, klasszikusa, az első magyar gyermekújság szerkesztője.A szoboravatás napján róla nevezték el a Németh László Városi Könyvtár gyermekkönyvtárát. Ez lett az ország első Pósa Lajos gyermekkönyvtára!
Pósa Lajos:( Radnót, 1850. április.9 - Budapest,1914. július-9.)
A pesti egyetem bölcsészeti karán szerzett tanári oklevelet. Csupán egy évig volt tanár, aztán újságírói pályára lépett. A Nemzeti Hírlap, a Szegedi Napló munkatársa, majd Benedek Elekkel együtt megindította az első irodalmi értékű gyermeklapot, az Én Újságom címmel és annak haláláig szerkesztője volt. 1892-ben beválasztották a Petőfi Társaságba. Egy egész írói gárdát nevelt ki (Gárdonyi Géza, Móra Ferenc, Krúdy Gyula, Bródy Sándor...).Számos verseskötete és több mint 50 kötetnyi gyermekverse jelent meg.Több száz versét megzenésítették( Bartók Béla is négyet).Műveit számos idegen nyelvre is lefordították. Népszerűségének bizonysága, hogy születésnapján 40 ezer gyermek köszöntötte a Városligetben. Költészetét a háború után eltitkolták. Az ezután felnövő nemzedék nem ismerhette meg gyermekeknek szóló játékosan tanító verseit. Ezért is olyan nagy jelentőségű ez a szoborállítás,.illetve a gyermekkönyvtár névadása, mert szelleme feléledve ismét gyermekeink kedvenc költője lehet. 2005-től a Táltoskönyvek kiadó kezdte el újra életművének feldolgozását. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Hmvh-szobor 02
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1365 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán