D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_283_d.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kézdi-polyáni Vénus-forrástelep
B e s o r o l á s i   c í m : Kézdi-polyáni Vénus-forrástelep
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 28. sz. (1895. julius 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Szolgáltatóipar általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gyógyvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyturizmus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : avatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gazdasági épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erdély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kézdiszentkereszt
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kézdi-polyáni Vénus-forrástelep.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Székelyföldön, Háromszékmegyében ősidők óta ismerik azt a csodás erejű forrást, mely Kézdi-Polyán község határán, a Zondahegy aljában fakad. E forrásnak a borvize messze földön hires volt. Cserép korsókban széjjel hordták a vidékre és a község lakossága emberemlékezet óta mindig ezt a borvizet iszsza. Sőt a mezei munkások a napibér és élelem mellett kikötik, hogy egész napon át borvizet kapjanak. De Kézdi-Polyán községben nem is pusztít járvány. Az odavaló lakosok magas életkort érnek el s igen sok nagyapa és szépapa örül unokáinak és ükunokáinak. Ez a pompás savanyúvíz-forrás azonban mindeddig ismeretlen volt a nagy világ előtt, holott a világforgalomba hozott borszéki, tusnádi és előpataki borvizekkel e forrásnak a vize nemcsak kiállja a versenyt, hanem azokat gyógyító hatás tekintetében felülmúlja. E forrást, bár vize századok óta buzog kiapadhatatlan bőséggel,tulajdonképen ez év elején födözték fel. Ekkor vette át ugyanis e forrástelep kezelését Olteanu Sándor, a ki felismervén e forrásvíznek kitűnő tulajdonságait, elhatározta, hogy ezt a hatásos vizet elterjeszti Magyarországon és a külföldön. A forrás fölé épületet emelt, a melyben legújabb szerkezetű töltő- és dugaszoló-gépeket állított fel s csomagoló- és raktárhelyiséget rendezett be. A telepen igen sok férfi és női munkást alkalmazott, a mi által a jó székely vidéknek új keresetforrást nyitott. A forrást pedig elnevezte "Vénus-forrás"-nak, mert e forrás vizének állandó élvezése üditőleg és szépítőleg hat. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02159/pdf/02159.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula, Divald Károly: A főforrás és födött sétány
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Háry Gyula: A Károly-forrás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1132x997 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow