D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 20009199.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szlovákia - Nyitra
B e s o r o l á s i   c í m : Szlovákia - Nyitra
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gyöngyi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-26
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-03-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : székesegyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nyitra
G e o N a m e s I d : 3058531
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nyitra Szlovákia negyedik legnagyobb városa, a Nyitrai kerület és a Nyitrai járás székhelye, a Nyitra-mente gazdasági és kulturális központja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A ma látható székesegyház három építészetileg is elkülöníthető részből áll. Az együttes legkorábban épült része a román rotunda a délkeleti szegletben. Ez valószínűleg nem azonos a legkorábbi Szent Emmerám templommal (kápolnával), amely a 11. század első felében I. István felesége, Gizella patronálásával épült (ezért a bajor Emmerám a védőszentje). A 12. század elején (feltehetően még Könyves Kálmán uralkodása alatt) Nyitra püspökségi rangra emelkedett, vélhetően a rotunda is ezután nyerte el maihoz hasonló formáját. A templomot 1333 és 1355 között bővítették, és rendhagyó módon nem a rotundát nyújtották meg hajóval, hanem attól északra keletelt, gótikus, egyhajós csarnokot építettek. Ez az úgynevezett felső templom. A barokk alsó templom (a felsőtől délre, a rotundától nyugatra) 1621 és 1642 között épült, ezt a belsőben lépcső köti össze a felső templommal a szintkülönbség miatt. Az alsó templom része a székesegyház és a vár képét meghatározó torony. A székesegyházat dél, vagyis az alsó templom felől lehet megközelíteni egy barokk külső lépcsőn, amelyet szentek, legalul Szent Zoerard András és Szent Benedek szobrai szegélyeznek. (Forrás: muemlekem.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A várkapuhoz vezető lépcsősor mentén áll Vogerl Márton 1750-ben készült alkotása, a Nagyboldogasszony-szoborcsoport. Az előző évben dúló pestisjárvány elmúltával hálaadásként Esterházy Imre hercegprímás emeltette, ezért az alkotást Fogadalmi pestisoszlop néven is említik. A 11 méter magas szoborcsoport oszlopfőjét Nagyboldogasszony alakja, talapzatának négy sarkát Szent István, Szent László, Szent Imre és IV. Béla alakjai díszítik. Restaurálása 2010-ben fejeződött be. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyöngyi : Szlovákia - Nyitra
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn