D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 62351200.jpg
C Í M 
F ő c í m : Emléktábla
B e s o r o l á s i   c í m : Emléktábla
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Marianna 60
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Gschwindt
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Sütő
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1959-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-10
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-11-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-11-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kiss Angyal Ernő (1899-1968)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : mészkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2007
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaposvár
G e o N a m e s I d : 3050616
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Angyal Ernő nóta- és zeneszerző felvette anyja nevét, és dr. Kiss-Angyal Ernő néven vonult be a magyar zenetörténelembe. Apja jól hegedült, gyakran fellépett nyilvános hangversenyeken is. Fiát már gyermekkorától hegedülni és zongorázni tanította, aki középiskolás éveiben tanúságát adta szerzői tehetségének. Alkalmi daljátéka mind tanárai, mind pedig tanulótársai körében sikert aratott. Egyetemi tanulmányainak befejezése után a közigazgatási pályán működött, közben a zenéről sem feledkezett meg. Cigánygróf c. operettje 1930-ban szép sikerrel került színre, a következő években pedig a filmdalai emelték a hírnevét. Közben egymás után születtek napjainkban is gyakran felcsendülő magyar nótái. Az 1930-as évek végén, Kaposváron szerezte a Nincsen nagyobb boldogságom és a Jaj, de szép kék szeme van magának c. dalait. 1945-ben költözött Budapestre, sikeres nótáinak sora itt is folytatódott. Korrepetálással is eredményesen foglalkozott, több ma működő énekest készített fel szerepléseire. Polgári foglalkozása: Nagyatádon és Kaposváron a közigazgatásban dolgozott, mint szolgabíró. (Forrás: csokonai-csurgo.sulinet.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kaposvár Somogy megye dinamikusan fejlődő székhelye, kistérségi központ, egyetemi város és püspöki székhely. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emléktábla Kaposváron a Bajcsy Zs. u. 5. szám alatt található, mérete 60x80 cm, anyaga mészkő. Alkotói Gschwindt András és Sütő Ferenc. (Forrás: kaposvar.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csurla : Pazeller Jakab, Pál 6
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2146x1776 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn