D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2228352603_0cd548d85a_o.jpg
C Í M 
F ő c í m : Entrance of an Old Synagogue
B e s o r o l á s i   c í m : Entrance of an Old Synagogue
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Csuhai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Istvan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2007-03-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Flickr-be való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Flickr
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Judaizmus
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : zsinagóga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bejárat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kapu
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gyöngyös
G e o N a m e s I d : 3052040
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : At Gyöngyös, Hungary. It ceased to be a place of worship after WWII, since Jewish population of the Hungarian countryside was terminated in 1944.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A városban már a XV. században éltek zsidók, amiről a megyei és a városi levéltár adatai tanúskodnak. A Chevra Kadisa 1795-ben alakult, 1830-tól kezdve rendszeresen vezetett jegyzőkönyvek állnak rendelkezésre. Nyugodt, békés fejlődés jellemzi ekkor a hitközséget, mely az 1846-ból származó türelmi adó-kimutatás szerint Heves megye legnagyobb hitközsége volt, mert évi 675 forintot fizetett türelmi adó címén. Az egyre erősödő hitközség tagjai között sokan foglalkoztak szőlőtermesztéssel, sok volt a kereskedő, ügyvéd, orvos, vállalkozó. 1851-ben 385, 1941-ben 2071 fős volt a közösség. Ma is működik itt hitközség, fenntartják a rendszeres hitéletet. Nagyzsinagóga (Bútoráruház) (Bartók Béla tér). A nagyméretű, reprezentatív épületet Baumhorn Lipót és Somogyi György tervei alapján építették 1930-ban. A görögkereszt alaprajzú zsinagóga főbb méretei 27,7 * 36,8 m. A bazilika-rendszerű épület középpontjában hatalmas kupola áll. A szamárhátíves ajtó és ablaknyílások, a pártázatos párkányok, a sok kis kupola nagyon dekoratívvá teszik az épületet. Az utóbbi időben reprezentatív bútorházzá alakították át a külső értékek megőrzésével, a belső tér célszerűségtől vezérelt átformálásával. (Forrás: http://www.zsido.hu/synagogue/gyongy.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csuhai István: Gyöngyös Synagogue, South-East View [Gyöngyös Zsinagóga, Dél-keleti nézet]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 960x1280 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer