D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_320_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Idősb Szentiványi József villája a Csorbai tónál
B e s o r o l á s i   c í m : Idősb Szentiványi József villája a Csorbai tónál
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Divald fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1830-1897
V I A F I d : 223446674
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-08-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 37. sz. (1898. szeptember 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hétvégi ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szentiványi József (1817-1906)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csorba-tó (Tátra)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Idősb Szentiványi József villája a Csorbai tónál.
Divald fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Csorba-tó a második legnagyobb tó a Tátra déli oldalán, a Szoliszkó-gerinc délkeleti vége alatti teraszon, a Furkota- és a Malompataki-völgy torkolata között, nem messze a Menguszfalvi-völgy torkolatától, 1346 m tengerszint feletti magasságban. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szentiványi József Liptó megyei nagybirtokos, a Tátrában is nagy területeket birtokolt. 1872-ben a Csorba-tó partján felépíttetett egy vadászházat, melyben vendégeket is fogadott. Az MKE egyik alapítója, 1873-ban vezetőségi tagja, 1878-1879-ben elnöke. Az MKE működését mindig segítette, sokat tett a turizmus fejlődéséért, többek között hathatósan segített 1875-ben az MKE által a Csorba-tó mellett építtetett első turista menedékház létrehozásában. Hálából aztán a menedékházat József-menháznak nevezték el. Anyagilag hozzájárult az ösvények és a Csorba-tó melletti újabb épületek építéséhez. 1901-ban eladta a kincstárnak a Mlinica-völgy egy részét: a Csorba-tavat és környékét. Ennek tiszteletére megkísérelték átnevezni a Csorba-tavat Szentiványi-Csorba-tónak, de a névváltozás nem sikerült. A Mlinica-völgyben viszont neve megmaradt a Szentiványi-tó helyinévben. (Forrás: fsz.bme.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Csorbai tó : Divald fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1040x775 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn