D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hogyesz_apponyi_kastely.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hőgyész - Apponyi-kastély
B e s o r o l á s i   c í m : Hőgyész - Apponyi-kastély
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Civertan
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Civertan
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Civertan Grafikai Stúdió
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi felvétel
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1720
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Hőgyész
G e o N a m e s I d : 3051415
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Apponyi-kastély vagy Apponyi-Liechtenstein kastély vagy Mercy-Apponyi-kastély Hőgyészen, Tolna megyében található. A barokk kastélyt 1760 körül Mercy gróf építtette, 1773-ban került az Apponyiakhoz. A zárt négyszög alaprajzú épületet a műemlékvédelmi szempontoknak megfelelően felújították - ma szálló. A kastély összes termében és valamennyi vendégszobában megőrizték az eredeti építészeti jellemzőket. A földszinti és alagsori helyiségek boltívesek, az emeleti helyiségek síkmennyezetesek és fapadlóval burkoltak. A főbejárattól vörös márványból készült tágas lépcső vezet a felső szintre. A kastélybelső bizonyos díszítő részleteiben szabadkőműves motívumokra ismerhetünk: szögmérő, derékszög, kard. Nem véletlenül, Apponyi Antal György tagja volt a bécsi szabadkőműves páholynak. (Forrás: vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász József: Hőgyész Apponyi Kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1000x721 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn