D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 004_-_Tolsztoj_arckepe.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tolsztoj arcképe
B e s o r o l á s i   c í m : Tolsztoj arcképe
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Szabados
U t ó n é v : Jenő
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1911-1942
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Aszalós
U t ó n é v : Endre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-31
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-09-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Szabados Jenő képei
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : J.j.l.Szabados J. 928. X. 20.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 1928
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 288x123 mm
T e c h n i k a : szén, papír
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : A jogörökösök engedélyével.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : orosz irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910)
V I A F I d : 96987389
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1928
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lev Nyikolajevics Tolsztoj az orosz irodalom és a világirodalom egyik legnagyobb alkotója, "legragyogóbb lángelméje", a realista orosz próza mestere. Minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintik a Háború és béke, valamint az Anna Karenina című művei miatt, melyeknek középpontjában az orosz élet realista ábrázolása áll. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szabados Jenő (1911-1942) festő. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán folytatta Szőnyi István és Réti István tanítványaként, majd Nagybányán, a festőiskolában képezte magát. Ösztöndíjjal tanulmányutat tett Rómában és Párizsban. 1941-től Pannonhalmán volt rajztanár. Posztimpresszionista stílusban készült képeivel több kiállításon szerepelt, 1944-ben posztumusz kiállítást rendeztek műveiből a Nemzeti Szalonban. Munkái a Nemzeti Galériában és Keszthelyen találhatók. (Forrás: kieselbach.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Jenő (1911-1942) festőművész centenáriumi emlékkiállítása Vecsésen a szülőváros József Attila Művelődési Házának kiállító termében, 2011. szeptember 23-től október 2-ig
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szabados Jenő, Szabados László: Táj fával
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1474x2116 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn