D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1336325099.jpg
C Í M 
F ő c í m : A legnagyobb Magyar
B e s o r o l á s i   c í m : Legnagyobb Magyar
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : mukkshow
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Stróbl
U t ó n é v : Alajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1856-1926
V I A F I d : 11014418
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-13
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-05-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Széchenyi István (1791-1860)
V I A F I d : 39390131
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest. 12. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Széchenyi István szobra Budapesten, a róla elnevezett kilátónál. A Széchenyi-emlékmű és kilátó a budai hegység egyik kevésbé ismert látványossága, amely egy néhány perces sétával közelíthető meg a Gyermekvasút illetve a Fogaskerekű Széchenyi-hegy állomásról. A Széchenyi-emlékmű Gróf Széchenyi István halálának évében emelték. Halálának éve 1860.Ez a Széchenyi emlékmű a fenyőliget közepén a hegy oldalába ékelve tekinthető meg. A mellszobrot Stóbl Alajos készítette. A kilátót Ybl Miklós tervezete alapján készült el. Artézi kútként épült, és a Városliget bejárati kapujánál volt kiállítva. 1898-ban helyezték át a Széchenyi-hegyre a Széchenyi-emlékmű közelébe, mivel ekkor építették át a Hősök terét, hogy szebben nézzen ki a Millennium alkalomkor. Az emlékmű és a kilátó pihenőhelyként szolgált és szolgál a napig. Ez a hely távol van a várostól, így egy csendes, ligeti parknak tekinthető. A Széchenyi-emlékmű és kilátó a Gyermekvasút végállomásától /Széchenyi-hegytől/ illetve a Fogaskerekű "Művész út" nevű megállójától /egy néhány perces sétával/ vagy a Széchenyi-hegy nevű végállomásától közelíthető meg.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos, tisztahiszti: A Haza mindenek előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3648x2736 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer