D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fusti_19.jpg
C Í M 
F ő c í m : Budapest étkező-szalonkocsi
B e s o r o l á s i   c í m : Budapest étkező-szalonkocsi
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kirándulás a Vasúttörténeti Parkba
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2009-04-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Vasúttörténeti Park
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Varga József
É v s z á m : 2009
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Vendéglátás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vasúti kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : étkezőkocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vendéglátás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Budapest étkező-szalonkocsi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "BUDAPEST" ÉTKEZŐ - SZALONKOCSI
A WRm 51 55 88-81 004-1 sorozatú étkezőkocsi 1984- ben az egykori NDK Bautzen - i vagongyárában készült. A 4-tengelyes, étkezőtermes kocsi a nemzetközi forgalomban közlekedett, megengedett legnagyobb sebessége 160 km/h volt. A MÁV Rt. 1984-ben vásárolta meg, melynek átépítéssel egybekötött felújítása 2003- ban fejeződött be. "Névadójára" a Magyar Vasúttörténeti Parkban került sor 2003. július 11-én, a Park 3 éves születésnapján. Étkezőkocsiként 40 fő, szalonkocsiként 33 fő részére biztosít kényelmes utazást. A kocsi komfortos konyhával és vákuum WC-vel felszerelt. A Royal Hungarian Expressz tagjaként elsősorban a külföldi nosztalgiautazások alkalmával közlekedik.
Megengedett sebessége: 140 km/h (Forrás: mavnosztalgia.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magyar Vasúttörténeti Park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Étkezőkocsi
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Magyar Vasúttörténeti Park honlapja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Étkező- és szalonkocsik
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: WR 252. étkezőkocsi
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella