D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1854_pix_Oldal_42_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol alsóház gyülés-tereme
B e s o r o l á s i   c í m : Angol alsóház gyülés-tereme
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Spanyolországi képek
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 1. évf. 44. sz. (1854. deczember 31.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alsóház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : angolok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
V I A F I d : 95738652
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : London
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ha az előttünk levő diszes termet a helyszínén óhajtanok megismerni, a szőke Duna partjáról kirándulást kellene tennünk Angolország fővárosába, Londonba. Mint testvér fővárosaink között a Duna ugy folyt végig Londonon a Temze, öt pompás álló híddal megnyergelve. Ezen hidak egyike, a Westminster-hidmellett, ugyanillyen nevü városrészben, melly egész Londonban legdúsabb ékes palotákban , áll a Temzehosszában egy góth angol ízlésben épült nagyszerű palota, melly a hires Westminster egyház után bizonyára legjelesebb épület az egész városrészben, ez a parliament- (országgyűlési) ház. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1. évf. 44. sz. (1854. deczember 31.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1865-ben meghalt Palmerston, és Russell rövid kormányzása után ismét Derby került hatalomra. 1866-ban Viktória részt vett a parlamenti évadnyitón, először Albert halála óta. A következő évben támogatta az 1867-es reformtörvény elfogadását, ami megduplázta a választópolgárok számát azzal, hogy kiterjesztette a választójogot a városi munkásemberekre, ugyanakkor a nők szavazati jogát viszont a királynő sem támogatta. Derby 1868-ban lemondott, helyét pedig Benjamin Disraeli vette át, aki lenyűgözte a királynőt. Mindenki szereti a hízelgést, mondta az újdonsült miniszterelnök;az uralkodóknál pedig egyszerűen lehetetlen túlzásba vinni. Azzal bókolt a királynőnek, hogy úgy hivatkozott kettőjükre, mint ;mi, írók, felség;. Disraeli kormánya alig pár hónapot élt meg, az év végére már liberális ellenfele, William Ewart Gladstone állt a kormány élén. Viktória sokkal kevésbé találta vonzónak új miniszterelnöke viselkedését. Állítólag arra panaszkodott, hogy a kormányfő úgy beszél hozzá, mintha egy gyűlés lennék, nem pedig nő. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória brit királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1726x2316 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet