D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1340800515.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szív virág
B e s o r o l á s i   c í m : Szív virág
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : csaszyszaki
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-08-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-06-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-04-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
M e g n e v e z é s : Növényvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kertészeti növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dísznövény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hálás tavaszi virág,és rendkivül mutatós.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szívvirág Latin neve: Dicentra spectabilis Ismeretes még Jézus szíve, csüngő szív, szívbimbó, lakatvirág és lakatrózsa néven. Japánból és Kínából származik. 8 lágyszárú faja ismert. Különleges virága miatt felettébb kedvelt évelő növény. Kúszó gyöktörzsű, üreges, húsos szára piros színű. Szürkészöld levelei háromosztásúak és fonákrészen világosabb színűek. Magassága általában 60 cm, maximum 1 méter lehet. A tápanyagban gazdag, humuszos, jó vízáteresztő képességű talajt igényli. Talaját érdemes folyamatosan nedvesen tartani. Félárnyékban vagy árnyékban érzi jól magát. Más tavaszi növényekkel jól társítható (pl. kankalin vagy páfrány). Havonta egyszer tápoldatozzuk. A virágok lapított szív alakúak, ívesen elhajló fürtben nyílnak. A kinyílt virág szinte szívhez hasonlatos, s mintha ebből egy könnycsepp készül lehullani - innen az elnevezésük is. A virágok színe a rózsaszín minden árnyalatában létezik, de fehér változata is van. A virág külső szirma pirosas színű, a 2 belső pedig fehér. Virágzás májustól júniusig, csak nagyon rövid ideig tart. Virágzás után lombja visszahúzódik. Törpe változata is van, amelynek magassága 20 cm, és májustól augusztusig láthatók a rózsaszín virágok. Felhasználása: virágágyásokba, szoliter növényként vagy vágott virágként. Szaporítása: magról, dugványozással vagy tőosztással történhet. Ültetése: április végén. Amit még érdemes és szükséges tudni róluk - minden részük mérgező. (Forrás: http://www.erdekes_novenyek.abbcenter.com/?id=106711&cim=1)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : gobelin: Szívvirág
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2952x2592 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer