D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 357-404_pix_oldal_09_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A perui népek sajátságai
B e s o r o l á s i   c í m : Perui népek sajátságai
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 31. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szeszipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ivószokás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erjesztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kukorica
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : indiánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Amerika
G e o N a m e s I d : 6255150
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Peru
G e o N a m e s I d : 3932488
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Perui népszokások: A chicha-ital készítése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Öreges indiánok és indiánnők körbeülve egy marok csírázni kezdő kukoriczát tesznek szájokba s azon addig kérőznek, míg meglehetősen össze nem rágják; ekkor ismét kezükbe veszik s egy előttük levő bőrdarabra helyezik s miután itt jó halomra szaporodott, innen teszik a fülesztőbe, a hol belőle a spanyol manzanillához átlátszóság és izre nézve sokban hasonló ital készül. A mily különös eljárást használnak italaik készítése körül, épen oly sajátságos vegyitékü készítésételeik is vannak. Acopia városban nevezetes pástétomot készítenek, melyet egy alacsony asztal előtt még alacsonyabb széken ülő asszonyok árulnak. Megéheztem a hosszas utazás alatt mondja Marcoy Pál, egy ottani utazó s éhségem csillapítása végett a porlepte süteményből vettem egy darabot, de már a harmadik falatot nem birtam lenyelni, mert a pastétomból fekete olajgyümölcs, vöröshagyma-szelet, sajtdarabok hullottak ki," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 31. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Chicha
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Peru
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1179x896 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet