D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : balassagyarmat_11_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A régi nógrádi vármegyeháza
B e s o r o l á s i   c í m : Régi nógrádi vármegyeháza
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Kasselik
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-03
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Balassagyarmat
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : épület
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Közművelődés, népművelés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : művelődési ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : galéria
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskola
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1832
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1833
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1834
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1835
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Balassagyarmat
G e o N a m e s I d : 3055601
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A régi nógrádi vármegyeháza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A város legtekintélyesebb műemlék épülete a régi megyeháza. A klasszicista épületet 1832-35 között, Kasselik Ferenc tervei alapján építették a XVIII. századi császári kaszárnya helyére. Itt hivatalnokoskodott Madách Imre (1842-48) és később Mikszáth Kálmán (1871-1873) is különböző beosztásokban. A megye nagy fiainak emlékét az épület falán két márványtábla őrzi. A megyeháza egykori épületében egy időben kollégium volt. Jelenleg iskola és több intézmény is működik itt. Itt kapott otthont a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ, a Városi Levéltár és a Horváth Endre Galéria. Az épület előtti tér gondozott parkjaiban találjuk Madách Imre bronzszobrát, Sidló Ferenc szobrászművész 1937-ben készített alkotását, az épület másik oldala előtt pedig Mikszáth Kálmán mellszobrát (Herczeg Klára, 1961). (Forrás: vendegvaro.utazom.com)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Madách Imre-emléktábla a vármegyeház falán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 5
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn