D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_08_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ruscsuk
B e s o r o l á s i   c í m : Ruscsuk
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 8. sz. (1877. február 25.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső teret ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : laktanya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mecset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rusze
G e o N a m e s I d : 727523
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ruscsuk.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A dunai vilajetnek vagyis a Dunától a Balkánig és a Fekete-tengertől a szerb határig terjedő török tartománynak főhelye Ruscsuk, a válinak (a tartomány kormányzójának) székvárosa. A Dunán lefelé utazó a török part hosszában sok megerősített helyet talál, de egy sem vetekedhetik élénkségre és jelentékenységre nézve Ruscsukkal. A hajóról leszállva, azonnal a Midhát pasa itteni kormányzósága idején kezdett rakodó partnak félbenhagyott részével találkozunk, mely hangosan tanúskodik az erélyes és derék ember munkásságáról, és utódjainak tétlenségéről. Hogy Ruscsuknak szép épületei, rendezett utczái vannak, azt mind Midhát pasa buzgalmának és tevékenységének köszönheti. Ruscsuk úgy fekvésénél, mint építésénél fogva nevezetes erősség. Nyugaton a Lom folyó öntözi. A város központja a kormányzó palotájával, a katona-laktanyákkal, a hivatalhelyiségekkel, 29 mecsettel és azok karcsú mináréjaival a parttól messzebb fekszik a Duna felé lankásodó fennsíkon. A parton s különösen annak keleti részén sok csinos új épületet, közöttük az "Iszla Hane" nevű nagy fogadó látható. A kupolás fürdők és az erőd, mely a Dunáig nyúlik, a fák zöld színe, a piros fedelű házak között, s e képhez a méltóságos Duna szép látványt nyújtanak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Midhát pasa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1520x971 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna