D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 661_756_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Országgyűlési képek
B e s o r o l á s i   c í m : Országgyűlési képek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-10-17
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 25. évf. 45. sz. (1878. november 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Apponyi Albert (1846-1933)
V I A F I d : 29526895
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Simonyi Lajos (1824-1894)
V I A F I d : 299612605
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Széll Kálmán (1843-1915)
V I A F I d : 254630985
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Molnár Aladár (1839-1881)
V I A F I d : 64382283
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mocsáry Lajos (1826-1916)
V I A F I d : 444754
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Madarász József, id. (1814-1915)
V I A F I d : 40769762
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Duka Ferenc (1832-1914)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Kállay Ödön (1815-1879)
V I A F I d : 52499851
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1878
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Országgyűlési képek.
Gróf Apponyi Albert. Báró Simonyi Lajos. Szilágyi Dezső.
Széll Kálmán. Molnár Aladár. Mocsáry Lajos.
Duka Ferencz. Kállay Ödön. Madarász József.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf nagyapponyi Apponyi Albert György Gyula Mária (Bécs, 1846. május 29. - Genf, 1933. február 7.) politikus, miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 1921-től 1933-ig a Szent István Akadémia elnöke. Jászberény város aranymandátumos képviselője. Az 1920-as párizsi békekonferencián a magyar delegáció vezetője volt. Különböző magyarországi egyetemek, tudósok, illetve politikai csoportok 1911-32 között ötször jelölték Nobel-díjra, ám nem tüntették ki. Akadtak azonban bírálói is, főként külföldön, de Magyarországon is. A kortársak a "Legnagyobb élő magyar" névvel illették.
Simonyi Lajos, báró (Tarnopol, 1824. április 13. - Budapest, 1894. december 12.) politikus, földmívelési, ipar- és kereskedelemügyi miniszter.
Szilágyi Dezső (Nagyvárad, 1840. április 1. - Budapest, 1901. július 30.) magyar jogász, politikus, igazságügy-miniszter, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Dr. dukai és szentgyörgyvölgyi Széll Kálmán Ignác Kristóf (Gasztony, 1843. június 8. – Rátót, 1915. augusztus 16.) politikus, miniszterelnök, pénzügyminiszter, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Nagy-réthei Molnár Aladár (Veszprém, 1839. február 7. - Gleichenberg, Ausztria, 1881. augusztus 18.) pedagógus és művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
Bocsári Mocsáry Lajos (Fülekkovácsi-Kurtánypuszta, 1826. október 26. - Andornak, 1916. január 7.) magyar közíró, politikus, országgyűlési képviselő, a 19. századi függetlenségi politika kiemelkedő alakja.
Nagykállói Kállay Ödön (Napkor, 1815. szeptember 3. - Kiscsere, 1879. augusztus 5.) politikus.
Kisfaludi Madarász József (Nemeskisfalud, 1814. augusztus 27. - Kispest, 1915. január 31.) magyar politikus, az 1832-1836-os rendi országgyűlésen országgyűlési követ, majd 1848-tól kezdve egészen 1915-ös haláláig (amikor működött) folyamatosan országgyűlési képviselő (mindvégig a sárkeresztúri kerületből), rövid ideig a magyar képviselőház elnöke (1892-től haláláig korelnöke), a Függetlenségi Párt (és a teljes "48-as", azaz kiegyezés-ellenes politikai irányzat) emblematikus figurája.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1828x2491 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
A   d o k u m e n t u m   s t á t u s z a : FRISS
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna