D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_184_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A turani márványhegyek
B e s o r o l á s i   c í m : Turani márványhegyek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 7. sz. február 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : imaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Indonézia
G e o N a m e s I d : 1643084
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Buddha templom a tubani Márványhegyekben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az a hely, melyet képünk mutat, Turan kikötőváros mellett fekszik, Cochinchina keleti partján, nem messze Hué fő és fejedelmi várostól. A Turan folyam és tó között állnak a márványhegyek, melyekben földalatti templomok vannak. Turanból két óra alatt ide lehet érni, hol a benszülöttek sátrai és csinos pagodák hirdetik az idegennek az istenek templomainak közellétét. E templomok márvány barlangokban vannak emelve. A legnagyobb budhista templom, melyhez sziklalépcső vezet. Egy hosszú sötét folyosóra ér itt a látogató, s miután ezen áthatolt, meglepő látvány tárul föl előtte. Egész váratlanul egy nagy barlanghoz ér, melynek boltozatáról a legcsodálatosabb, és legritkább kőalakok függnek le, ágazatairól és párkányairól liánok és más növények folynak szét. A bejárásnál mindét oldalon oszlopszéken, melyhez faragott lépcsők vezetnek, mesés állatalakok nyugszanak, s ha a templom belsejébe vezető lépcsőn bocsátkozunk le, két roppant nagy emberi alakot pillantunk meg, fejőkön turbánnal. A sziklák a felső boltozaton levő nyíláson nyernek világítást. A bejárással szemben márvány alapon emelkedik az oltár, melyhez kőlépcsőkön juthatni föl. A mélyedésben egy 3 láb magas faszobor van: a budhista bálvány. A kisebb pagodák a templom baloldali mellékfolyó-sóban emelkednek, hova a cochinchinaiak búcsúra járnak, halványukat térden állva, földre hajtott fővel, imádni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 7. sz. február 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buddha elhagyja otthonát (II. sz.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1188x1638 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet