D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 699_762_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Katholikus Ferdinánd s arragoniai Izabella sírja Granadában
B e s o r o l á s i   c í m : Katholikus Ferdinánd s arragoniai Izabella sírja Granadában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 44. sz. november 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezési hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Izabella (Spanyolország: királynő), I. (1451-1504)
V I A F I d : 88621705
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Aragónia: király), II. (1452-1516)
V I A F I d : 76324947
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Granada (város, Spanyolország)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Katholikus Ferdinánd és Izabella sírja Granadában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A katholikus királyi pár a sors kedvezése folytán csakugyan valódi nagy birodalmat alkotott. Az apró spanyol királyságokból nagy Spanyolországot, mely egy évszázadon át Európában a vezérszerepet viselhette. A mórok hatalmas birodalmának utolsó töredéke, a granadai királyság, ugyanazon évben esett kezökbe, midőn Columbus világhírű útjára ment, s az a mesés város, Granada, melynek csodás szépségéről beszéltek a középkori krónikások s melynek pusztulófélben levő kincseihez ma is áhítattal vándorol a művelt európai utazó, Granada lett az uj ország szive. Itt, a granadai nagy templom király-kápolnájában fekszik eltemetve a katholikus királyi pár, Ferdinánd és Izabella. Közös sirjok a virágkorát élő renaissance művészet egyik remek alkotása, oly templomban, melynek góth stylusa még az élénk emlékezetben álló mór művészet szemkápráztató ékítményeivel van ellátva. A kettős márványsir finom vésetei még ma is tisztán láthatók." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1879. 26. évf. 43. sz. október 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. (Katholikus) Ferdinánd Ambras várában őrzött fegyverzetében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1198x1794 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet