D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 467_562_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A csillagászok dolog közben
B e s o r o l á s i   c í m : Csillagászok dolog közben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 31. sz. julius 31.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászati műszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csillagászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : távcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : optikai készülék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagászati távcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagászati műszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Greenwich
G e o N a m e s I d : 6634195
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A napfény mérése, Greenwichben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egyik kép a napsütés, vagy inkább mondhatnánk a nap derült voltának észlelését ábrázolja. A föladat itt nem abban áll: meghatározni, hogy a nap mily erősen süt, hanem hogy mennyi ideig süt, és mennyi ideig van felhő által eltakarva. Azt mondhatná ugyan valaki, hogy erre készülék sem kell, miután azt bárki szabad szemmel is megfigyelheti. Ki áll a napra, s órájára ügyelve följegyezgeti, hogy mennyi ideig sütött a nap, s mennyi ideig volt elborulva. És ez az ellenvetés a maga szempontjából teljesen helyes. Itt azonban a föladat abban áll, hogy az embernek ne kelljen ott állania egész nap, hanem, hogy a készülék magára hagyva is megtegye szolgálatát, s följegyezze a napsütést és borulatot akkor is, ha senki sem áll mellette." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 31. sz. julius 31.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A melbourni távcső
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 820x1164 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet