D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az uj franczia miniszterek
B e s o r o l á s i   c í m : Uj franczia miniszterek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 10. sz. (1883. márczius 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tirard, Pierre (1827-1893)
V I A F I d : 142670133
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Waldeck-Rousseau, Pierre (1846-1904)
V I A F I d : 46894176
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Raynal, David (1840-1903)
V I A F I d : 19822509
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Martin-Feuillée, Félix (1830-1898)
V I A F I d : 267251553
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Thibaudin, Jean (1822-1905)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Brun, Charles (1821-1897)
V I A F I d : 306258258
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Méline, Félix Jules (1838-1925)
V I A F I d : 7486608
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hérisson, Anne Charles (1831-1893)
V I A F I d : 207017293
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferry, Jules (1832-1893)
V I A F I d : 5038341
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Challemel-Lacour, Paul-Armand (1827-1896)
V I A F I d : 85754
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pénzügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : belügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : igazságügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : földművelésügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : külügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : franciák
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az uj franczia miniszterek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tirard pénzügyminiszter, Waldeck-Rousseau belügyminiszter, Raynal közmunkaügyi miniszter, Feuillée igazságügyi miniszter, Thibaudin tábornok hadügyminiszter, Brun tengerészetügyi miniszter, Méline földművelésügyi miniszter, Hérisson kereskedelmi miniszter, Jules Ferry miniszterelnök, Challamel-Lacour külügyminiszter (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. márczius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj franczia miniszterium
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Waldeck-Rousseau, az új franczia miniszterelnök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1952x1910 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna