D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1372358587_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ködös idő
B e s o r o l á s i   c í m : Ködös idő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : fotóháber
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-06-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-12-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Magasépítés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lánchíd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : díszítőművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Duna (folyó)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lánc híd a ködös időben.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Lánchíd az első állandó kőhíd volt Buda és Pest között. A hivatalos neve Széchenyi Lánchíd volt. Így már nem nehéz kitalálni, hogy névadója gróf Széchenyi István volt, aki a 19. században felerősödő nemzeti függetlenedési törekvések egyik fő vezéralakjaként vált híressé. 1839-ben az ő kezdeményezésére született meg a Lánchíd felépítésének gondolata. A tervező, egy Tierney W. Clark nevű úriember volt, azonban a híd felépítését is kellett valakinek irányítani. Ezt a feladatot a skót Adam Clark vállalta magára, aki egyébként 1849-ben a híd felépítésének végeztével itt is telepedett le Magyarországon. Róla nevezték el a híd és az Alagút között elhelyezkedő teret, mely Clark Ádám tér néven vált ismertté. A vasláncokat két mederpillér tartja, melyek klasszicista stílusban épültek és melyeken a híd pályateste is függeszkedik. Ezek a vasláncok ihlették meg a végső "lánchíd" elnevezést. A hídfőknél kőoroszlánok fekszenek, melyek Marschalkó János szobrászművész keze munkáját dicsérik. A pestiek körében született egyébként egy legenda, mely szerint az oroszlánoknak nincs nyelve. Ez viszont nem igaz, nagyon is van nyelvük, csak ez egyedül felülnézetből látható. Sajnos a második világháború befejeztével a kivonuló német csapatok az összes hidat felrobbantották, így a felújított hidat az első átadás 100. évfordulóján, 1949. november 21-én adták át újra, amikor is ismét megindulhatott a forgalom a Duna felett Buda és Pest között.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : fspugna: Budapest by night [ Budapest, éjjel]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2493x1968 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer