D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_02_Kep_0005.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szófia és Filippopol
B e s o r o l á s i   c í m : Szófia és Filippopol
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Karastojanov
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 42. sz. október 18.
T e c h n i k a : fotó
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyoldal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bulgária
G e o N a m e s I d : 732800
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Filippopol
G e o N a m e s I d : 728193
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Taat-tépé (Ima-hegy) Filippopolban, az előtérben a kormányzó palotájával
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem kevésbbé érdekes hely Filippopol, a Rhodope és Kucsuk-Balkán közt elterülő lapályos vidéken hét dombon épült ruméliai főváros. Eredetileg Eumolpiasnak hívták, maczedóniai Fülöp megnagyobbította s szépítette, tőle ered mai neve is, bár a rómaiak a belvárosban levő három dombról Trimontiumnak nevezték. Mint lapunkban már említve volt, a törökök 1360-ban foglaltakéi 1818-ban földrengés és 1846-ban tűzvész pusztította el. Fekvése e városnak is igen szép, melyet nagyon emel a szienit-sziklákat borító karcsú minaretek s európai jellegű csinos házak sajátságos vegyülete. A várostól mintegy félórányira fekvő vasúti állomástól nézve csaknem nagy várost látunk magunk előtt s még felé közeledve is, nyári lakok s paloták gyakran ötlenek szembe beljebb azonban ronda utczák,rossz kövezet s piszkos néptömeg elrontja az utazó illúzióját." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 42. sz. október 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A filippopoli első bolgár nemzeti kiállításból : Részlet a kiállítási parkból / fényképész Karastojanov
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 734x656 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet