D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 777_878_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1887-92-iki országgyűlés tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : 1887-92-iki országgyűlés tagjai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 51. sz. deczember 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1887-92-iki országgyűlés tagjai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csávolszky Lajos (1838 - 1909) Mérsékelt Ellenzék Párt
Ráczkevi Eötvös Károly (1842 - 1916) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Báró reventlowi Kaas Ivor (1842 - 1910) Mérsékelt Ellenzék Párt
Ifjabb Ábrányi Kornél (1849 - 1913) Párton kívüli képviselő
Bolgár Emil
Törs Kálmán (1843 - 1892) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Szederkényi Nándor (1838 - 1916) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Bartha Miklós (1848 - 1905) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
dr. domályosi Hoitsy Pál (1850 - 1927) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Csernátony Lajos (1823 - 1901) Szabadelvű Párt
Falk Miksa (1828 - 1908) Szabadelvű Párt
Horváth Gyula (1843 - 1897) Szabadelvű Párt
Visi Imre (1852 - 1889)
Asbóth János (1845 - 1911) Szabadelvű Párt
Beksics Gusztáv (1847 - 1906) Szabadelvű Párt
Vadnai Károly (1832 - 1902) Szabadelvű Párt
Mikszáth Kálmán (1847 - 1910) Szabadelvű Párt
György Endre (1848 - 1927).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Eötvös Károly
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bartha Miklós
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kaas Ivor báró
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Ifj. Ábrányi Kornél
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Roskovics Ignácz: Törs Kálmán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szederkényi Nándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hoitsy Pál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Csernátony Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Dr. Falk Miksa
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Horváth Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Visi Imre
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Beksics Gusztáv
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Mikszáth Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3769x2721 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna