D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_03_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Kelet-Indiából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Kelet-Indiából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Hadsziszing-templom Ahmedabadban
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-26
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 1. sz. (1889. január 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keleti vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : drágakő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kelet-India
G e o N a m e s I d : 7848010
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Kelet-Indiából
A Hadsziszing-templom Ahmedabadban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A mily impozáns látványt nyújtanak Elephantán az indiai skulptura óriási alkotásai, ép oly mértékben kötik le figyelmünket a finom kivitel tekintetében Ahmedabad műépítészeni remekei.
E város valóban megérdemli, hogy vele behatóbban foglalkozzunk. 1413-ban Ahmed sah által a Saburmutti folyó partján alapítva, szép fejlődésnek indult, olyannyira, hogy a XVI. században méltán lehetett kelet legszebb városai közé számítani. Fejlett ipara és kereskedelme India nagy részét uralta, és a múlt századnak egy történetirója lelkesültségében a világ legszebb helyei közé sorolja a tizenkét kapus várost. Azonban visszavonás a legnagyobb dolgokat is elemészti a gyakori dinastia-változások, a mahratták, mohamedánok és nem utolsó sorban az angolok támadásai és ostromai mély nyomokat hagytak magok után. E hanyatlásnak tulajdonitható, hogy Gudserat metropolisa, mely hajdan több, mint 900,000 lakost számlált, most nem mutat fel többet 120,000 léleknél. Európai, néhány hivatalos angol személyen kívül, alig lakik benne, miért is nagyon természetes, hogy minden újonnan érkezett "szalhib" közcsodálat tárgya. Fölötte érdekes a város építészeti szempontból. Szebbnél szebb templomok karcsú minarettekkel váltakoznak, mely utóbbiak túlnyomó számban fehér márványból épülték és díszére válnak a mohammedán arkhitekturának. Valóban nem tudja az ember, hogy a 200 Dsaina templom és 50-nél több mecset közül melyiket mondja szebbnek. Egy kissé félreeső helyen, távol a város zajától, óriási kiterjedésű mesterséges tó tölti meg hűsítő párákkal a tropikus levegőt, a tó kellő közepéből roppant szmaragdhoz hasonlóan zöldellő sziget emelkedik, feltüntetve India változatos faunáját és színekben dús flóráját.
Hogy magánemberek is egész vagyont költenek néha egy-egy monumentális épület létesítésére, legjobban mutatja a Hadsziszing templom példája, melyet egy dúsgazdag kereskedőnek, rövid nevén Rao Bahadur Maganbhai Hadsziszing-nek anyja alapított és melynek építési költségei 900,000 rúpiára, azaz több mint 1 millió forintra rúgtak. Képünk halványan tükrözi csak vissza ama fényt, mely itt minden legkisebb részletből sugárzik. Kívül a messze csillogó, művészi faragványu márványoszlopok vakítják a szemet, mig benn a szó szoros értelmében elámul az ember a 24 szent Dsaina szobron és a szent képeket környező diszítményeken, melyek a sok arany és ezüstlemez, gyöngy és különféle drágakövek legszeszélyesebb és mégis harmonikus csoportozataitól csak ugy fénylenek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Képek Kelet-Indiából : Középületek az Esplanade-on Bombayban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az udaipuri nagy pagoda, a Dzsaina-felekezet temploma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 883x692 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna