D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_27_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bakócz Tamás életéből - A "Magyar Történeti Életrajzok" legujabb füzetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Bakócz Tamás életéből - A "Magyar Történeti Életrajzok" legujabb füzetéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Leonardo Velenczei doge
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Bellini festménye a drezdai kir. képtárban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Bellini
U t ó n é v : Giovanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1430?-1516
V I A F I d : 100161245
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2011-07-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 11. sz. (1889. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Loredan, Leonardo (1438-1521)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15-16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bakócz Tamás életéből - A "Magyar Történeti Életrajzok" legujabb füzetéből
Leonardo Velenczei doge
Bellini festménye a drezdai kir. képtárban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leonardo Loredan vagy Leonardo Loredano (Velence, 1436. november 16. - Velence, 1521. június 21.) a Velencei Köztársaság dózséja 1501-től haláláig. Ő fogadta nagy pompával 1502. augusztusában Candale-i Anna magyar királynét Velencében, mikor Anna Magyarországra tartott a házasságkötésére II. Ulászlóval, amely velencei közvetítéssel jött létre.
Uralomra jutása után békét kötött az Oszmán Birodalommal 1503-ban, majd a pápai államtól elfoglalt egyes északi területeket, mikor VI. Sándor pápa meghalt. Az új pápa, II. Gyula csatlakozott Spanyolország, Ferrara és Franciaország szövetségéhez, az ún. nevezett Cambrai-i Ligához Velence ellen, és a pápai csapatok Agnadellónál vereséget mértek a velenceiekre. Ezután Loredan a pápa mellé állt, ez újabb háborút eredményezett Franciaország ellen 1510-11-ben és 1511-13-ban is. 1513 és 1516 között Loredan ismét I. Ferenc francia király oldalán állt, és ért is el sikereket a pápával és a németekkel szemben.
1509-ben az Oszmán és a Mamlúk Birodalom oldalán részt a Portugália elleni indiai hadjáratban, de Diunál vereséget szenvedtek. Az első cambrai-i háború végén a pápa 500 000 dukátot fizetett neki hadi kárpótlásként.változtatásokra. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bakócz Tamás életéből - A "Magyar Történeti Életrajzok" legujabb füzetéből : II. Gyula pápa. Rafaelnek a flórenczi Pitti-palotában őrzött eredeti festménye után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 805x1020 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna