D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_088_pix_Oldal_24_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az angol-portugál viszály
B e s o r o l á s i   c í m : Angol-portugál viszály
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-02-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 5. sz. február 2.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tüntetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tömegmegmozdulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Portugália
G e o N a m e s I d : 2264397
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Lisszabon
G e o N a m e s I d : 2267057
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1890. január 14.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tüntetés az angolok ellen a Lisszaboni Dom Pedro téren, január 14-én
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Mivel azonban ugyanezeket a négereket már előbb az angolok is hatóságuk alá vették (a mi a vadnépeknél nagyon egyszerűen megy), sőt a háborúban állítólag két angol zászlót is elfoglaltak, az angoloknak elég ürügyük volt a kis Portugallia ellen fellépni, s igen természetes, hogy a kis nemzetnek engednie kellett. Egy másik összeütközés június 29-én a Delagoa-öbölnél történt, a hol a portugálok a Trannsvaal államból jövő vasútnak végpontját Lourenzo Marquez városkánál hatalmukba akarták keríteni. Ez a kis, alig 3000 lakosságú város, mely mintegy 80,000 főből álló kerületnek székhelye, a hol alig száz európai lakik, egészségtelen helyen fekszik, de mivel a kikötő igen nagy (szélessége 25 kilométer) s báx nem nagyon mély és zátonyos,de három jelentékeny folyó, a Maputa, King George- és Englishriver, ömlik belé, eléggé jelentékeny arra, hogy a kereskedő angolok hatalmukba akarják kerítem." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 5. sz. február 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Madridi tüntetés a németek ellen
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1134x1538 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet