D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mihalovich József zágrábi érsek
B e s o r o l á s i   c í m : Mihalovich József zágrábi érsek
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 8. sz. (1891. február 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mihalovics József (1814-1891)
V I A F I d : 316739258
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : érsek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bíboros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mihalovich József zágrábi érsek.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mihalovics József, Mihalović Josip ugyancsak Mihalovits vagy Mihalovich (Torontáltorda, Osztrák Császárság, ma: Vajdaság, Szerbia január 16. 1814. - Zágráb, Osztrák-Magyar Monarchia, ma: Horvátország 1891. február 19.), bíboros, zágrábi érsek.
1834-től a püspöki hivatalban, mint irodaigazgató dolgozott. Pappá szentelése 12. augusztus 1836 volt Lonovics József Csanádi püspök által. Káplán lett 1837-ban Temesvár városában (Temesvár-Belváros) majd 1837-től szertartásmester (ceremoniarius) és szentszéki jegyző 1841-ben püspöki titkár és kísérője a bérma utakon, majd 1846-ban püspökségi irodaigazgató. Február 1848 kanonok lett, 1849-ban püspöki helynök (provicarius generalis).
"Népek tavasza" őt is bevonta a maga viharos eseményeibe. Mint magyar felkelőt Temesvárott katonai bíróság elé állították november 17.-én megfosztják minden hivatalától, titulusától, vagyonától, négy év börtönre ítélik, ebből körölbeül két évet letöltött Lipótvárában Nyitra közelében, ma Szlovákia. 1852-ben kegyelmet kap, de mégis még négy évig csak segédlelkész lehetett rendőri felügyelet alatt a szülőfalújában. 1855, októberben plébános lett Német Besenován, 1959 esperes és iskolai felügyelő. 1861 májusában ismét kanonok lesz, június Temesvár gyárvárosi lelkész és Vaskai Szentmárton apátja.
1868-ban kinevezik dulmi címzetes püspöknek, majd 1870, május 4-én kinevezték zágrábi érseknek július 17-én szentelik püspökké Bécsben. 1877, júniusában a boldog IX. Piusz pápa kinevezte bíboros-papnak a San Pancrazio fuori le mura. A bíborosi kalapot Rómában vette át a Szent Péter Bazilikában 1877, június 25-én.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mihálovits József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 950x1243 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna