D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_180_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A diósgyőr-hámori völgyből
B e s o r o l á s i   c í m : Diósgyőr-hámori völgyből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A TAJ (A hámori-tó)
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Váncza Emmaés Flecher Samu fényképei fölhasználásával rajzolta Háry Gyula
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Váncza
U t ó n é v : Emma
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Flecher
U t ó n é v : Samu
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 9. sz. (1891. márczius 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : völgy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hámori-tó
G e o N a m e s I d : 720213
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Hámor
G e o N a m e s I d : 723137
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod megyei település
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A diósgyőr-hámori völgyből
A TAJ (A hámori-tó).
Váncza Emma és Flecher Samu fényképei fölhasználásával rajzolta Háry Gyula.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Hámori-völgy úgy az ott nyaraló közönségnek, mint a turistának számos szórakozási és kirándulási helyet nyújt. Első helyen említendő a Hámori-tó, - a környék népies nyelvén Taj, - mely mintegy 20 kat. hold kiterjedésű és 1 millió 200,000 köbméternél nagyobb vízmennyiséget foglal magában. Ez kétségkívül hazánk legfestőibb pontjainak egyike. A tó tiszta vizében sok a pisztráng és csík s a környező facsoportok gályáitól fedett sziklacsoportok üregeiben nagy mennyiségben tartózkodik a rák.
Érdekes a tó-gát alatt levő cseppkőbarlang, mely, habár csak miniatűrje a bélai és aggteleki hasonló képződésü barlangoknak, de a cseppköveinek szépségével nem áll azok mögött. A Taj vizének fölöslegét a tó-gát közepén nyíló boltozatos zsilip ereszti le a Szinva patakba.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Hámori-tó egy mesterségesen megnagyobbított tó Felső-Hámor és Lillafüred határában, Miskolc közelében.
A tónak eleinte nem is volt neve, csak Taj néven illették (a német Teich - tó szó után). A Vasárnapi Ujság 1861-ben megjelent cikkében Diósgyőri tónak nevezte, "mely Diósgyőr vidékének kétségtelenül egyik legregényesebb pontját képezi". Ma még a helyiek közül kevesen használják a feneketlen tó elnevezést.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A diósgyőri hámor-tó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Diósgyőri tó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 980x1417 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna