D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 181_280_pix_Oldal_06_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Postacsolnak a Jeniszej folyón
B e s o r o l á s i   c í m : Postacsolnak a Jeniszej folyón
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 12. sz. (1891. márczius 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csónak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézbesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postai szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szibéria
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Jenyiszej
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Postacsolnak a Jeniszej folyón.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Jeniszej folyó a földgömb legnagyobb vizei közé tartozik. A Jeniszej folyó a földgömb legnagyobb vizei közé tartozik. Reclus számítása szerint mellékfolyóival, melyek közül az Angara önmagában is hatalmas folyó, mintegy 2.900,000 D versztnyi terület tartozik hozzá, tehát majdnem ugyanannyi, mint Európa négy nagy folyójáé, a Volgáé, Dunáé, Bajnáé és Rhonéé együttvéve. Maga a főfolyó s mellékfolyói mintegy 8000 km. hoszszúságban hajózhatók, de természetesen legnagyobb részt csak a rövid ideig tartó nyári hónapokban. Közép-Szibéria nagyobb része, az Ob és Léna között, e folyó területéhez tartoznak s ha JeniszeJ8zkből Tomszkba kiépítik a régóta tervezett csatomat, ezen hatalmas vízrendszeren Khinából csaknem Európa küszöbéig el lehet hajóval menni. Mivel azonban a hajózás Szibériában még jelenleg nagyon fejletlen állapotban van, maga a főfolyó medre sem rendezett s utazóinknak sok helyen kellett külön pilótákat fogadni, hogy a veszélyes helyeken áthatolhassanak. Egyik képünk feltünteti azt az érdekes részletet is, hogy még a postaküldeményeket sem gőzhajóval szállítják itt, hanem oly csónakokon, melyekbe a szibériai külön fajhoz tartozó értelmes kutyák vannak oly módon befogva, mint nálunk a gabonaszállító dereglyéket vontató lovak. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 22. )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orosz rabok szállítása Szibériába a Jenisei partjánál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1119x650 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna