D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A walesi herczeg és családja
B e s o r o l á s i   c í m : Walesi herczeg és családja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 46. sz. (1891. november 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Albert Victor (Nagy-Britannia: herceg) (1864-1892)
V I A F I d : 28140500
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : György (Anglia: király), V. (1865-1936)
V I A F I d : 268389473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Edward (Anglia: király), VII. (1841-1910)
V I A F I d : 265340794
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alexandra (Egyesült Királyság: királyné) (1844-1925)
V I A F I d : 268757034
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lujza (Nagy-Britannia: királyi hercegnő) (1867-1931)
V I A F I d : 63844481
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Viktória Alexandra (Nagy-Britannia: hercegnő) (1867-1935)
V I A F I d : 127756309
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Matild (Norvégia: királyné) (1869-1938)
V I A F I d : 25407142
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A walesi herczeg és családja.
Viktória herczegnő.
Lujza herczegnő.
Maud herczegnő.
A walesi herczegné.
A walesi herczeg.
Albert Viktor herczeg.
György herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Albert Viktor walesi és brit királyi herceg (angolul: Prince Albert Victor of the United Kingdom and Wales, Duke of Clarence and Avondale, Earl of Athlone, teljes nevén Albert Victor Christian Edward) brit és walesi herceg, Clarence és Avondale hercege, Athlone grófja, az Egyesült Királyság és India trónöröklési sorrendjének második tagja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : V. György brit király (eredeti nevén: George Frederick Ernest Albert Windsor) 1910 és 1936 között Nagy-Britannia uralkodója, a Windsor-ház tagja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : VII. Eduárd király (Albert Eduárd) az Egyesült Királyság, a brit domíniumok királya és India császára volt 1901. január 22-től 1910. május 6-án bekövetkezett haláláig. VII. Eduárd volt az első brit uralkodó a Szász-Coburg-Gothai-házból, melynek nevét fia, V. György, Windsor-házra változtatta. Alexandra dán hercegnőtől 6 gyermeke született: Albert Viktor walesi herceg, V. György, Lujza, Viktória, Matild, Sándor János. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Matild norvég királyné (teljes nevén Maud Charlotte Mary Victoria London, 1869. november 26. - London, 1938. november 20.) brit királyi hercegnő, VII. Haakon királlyal kötött házassága révén 1905-től haláláig Norvégia királynéja. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Alexandra brit királyné, született Alexandra schleswig-holstein-sonderburg-glücksburgi hercegnő (dánul: Prinsesse Alexandra af Danmark, angolul: Alexandra, Queen Consort of the United Kingdom, teljes nevén Alexandra Carolina Marie Charlotte Louise Julia, vagyis Alexandra Karolina Mária Sarolta Lujza Júlia Koppenhága, 1844. december 1. - Sandringham, 1925. november 20.) schleswig-holstein-sonderburg-glücksburgi és dán királyi hercegnő, házassága révén az Egyesült Királyság királynéja és India császárnéja. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A walesi herczeg és családja
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A walesi herczegről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1132x978 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna