D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 397_500_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lapp tipusok, Vardő környékéről
B e s o r o l á s i   c í m : Lapp tipusok, Vardő környékéről
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 26. sz. (1893. június 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lappok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : néprajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vardo
G e o N a m e s I d : 777019
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Észak-Norvégia
G e o N a m e s I d : 643492
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lapp tipusok, Vardő környékéről
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A sarkkör táján utazva, a lappságnak két csoportjára találunk, mely csupán az életmód alapján különbözik egymástól az egyik csoport a tarándszarvas-tenyésztésből élő vándorlapp, (fjeldlapper - fjeidnek nevezi a norvég azokat a fensikszerű hegyhátakat, melyek a taránd-szarvasnak legjobb legelői) a másik csoport a halászatból élő s elszegényedés révén az előbbiből kiszakadt halászlapp (sjőlapper - sjő annyi mint a német See, tenger értelmében).
A leíró embertan így jelemzi e népet: Termet: kicsiny (1.6 méter) arcz: széles pofacsont: kiálló orr: széles áll: hegyes száj: nagy haj: sötétbarna, sima, szakál és bajusz: gyér, szem: vízszintesen álló, keskeny hasítású szín: sárgás.
A lappok tulajdonképpeni ruházata a tarándszarvas bőréből készül. A fő ruhadarab egy kámzsa - Kapte, - melynek a szőrös oldala van kifelé. Ez a ruhadarab bő, gallérja széles és felálló. A nőké hosszabb. A mellrészen rövid hasíték van, hogy a fejök könnyen keresztülbújhasson rajta. Ezt a ruhadarabot a férfiak rendesen egyszerű bőrövvel szorítják a derekukhoz, mely övön a sajátságos alakú kés függ a nők öve rendesen czifra, részben ónfonallal áttört s a késen kivűl rajta függ a zacskó, olló, tűtartó, gyűszű, kanál. A lábat szűk bőrnadrág fedi, mely bokáig ér és sokszorosan még szárvédő bőrbe is szolgál evvel együtt a saru szíjjal van a lábhoz fogva.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. június 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vardø (ejtsd: vardő finnül: Vuoreija vagy Vuorea, északi számiul: Várggát) sziget és kikötőváros Norvégia északnyugati perifériáján, Finnmark megyében. Elhelyezkedése 70° 21' Észak, 31° 02' Kelet, mintegy 65 kilométerre az orosz határtól, két kilométerre a Varanger-félsziget északkeleti partjától, a Varanger-fjord bejáratának közelében.
A sziget lakói főleg halászatból és halfeldolgozásból élnek, de a turizmus is egyre inkább erőre kap.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lappland és lappok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lappland és lappok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 654x1122 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna