D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Wekerle miniszterelnök Dánosi háza
B e s o r o l á s i   c í m : Wekerle miniszterelnök Dánosi háza
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 35. sz. (1893. augusztus 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wekerle Sándor (1848-1921)
V I A F I d : 54951146
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dános
G e o N a m e s I d : 3892286
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dánszentmiklós
G e o N a m e s I d : 3053810
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Wekerle miniszterelnök Dánosi háza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : BUDAPEST-CZEGLÉDI vasútszakasz Pilis állomásától délnyugatra s néhány kilométernyi távolságban, ott, hol a Cserhát végső törpe dombjai is elmaradoznak s az Alföld végtelen síksága tárul ki egészen a beláthatatlanságig, egy dús tenyészetű s népes puszta kisebb-nagyobb házai fehérlenek ki az ültetvények közül. Dános (vagy teljes nevén Dán-Szent-Miklós) puszta ez, melynek egy tetemes része Magyarország mai kormányelnökének a birtoka, s egyszersmind kedvelt nyaraló helye.
Kormányelnökünk dánosi nyaralója csinos földszinti udvarház, mely mindössze hét szobát foglal magában. A bejárat előtt oszlopos tornácz fut végig, mig az átellenes oldalon barátságos veranda foglalja el az épület homlokzatának közepét, a melytől jobbra esik a miniszterelnök dolgozó szobáinak két ablaka. E házat Wekerle régebben, még minisztersége előtt építtette saját tervei szerint valamint magát a birtokot is még egyszerű hivatalnok korában szerezte, ezelőtt húsz esztendővel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. augusztus 27.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dános (románul Danes, németül Dunesdorf, szászul Dunesdref) község Romániában, Erdélyben, Maros megyében.
Segesvártól 8 km-re nyugatra, a Nagy-Küküllő bal partján fekszik.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Dr. Wekerle Sándor, az új miniszterelnök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1485x1089 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna