D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek Norvégiából
B e s o r o l á s i   c í m : Képek Norvégiából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Chernel Istvánnak "Utazás Norvégia végvidékére" czimű most megjelent művéből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Téli tőkehal-halászat a Lofotok táján
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tromső keletről (a Flöifjeldről) mögötte a Sandsund és Kvalő sziget havas hegyei
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hornviken és a Nordkap
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A Svartisen glecser jégsziklái
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A "Nagyfal" Svaerholt Madárhegyen
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tarándszarvasok a "Rengjaerde-ben" Tromsdalban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Finkongkjeilen a Tanafjordban
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Partra vonszolt bálna-tetem
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 50. sz. (1893. deczember 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fjord
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeröböl
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Norvégia
G e o N a m e s I d : 3144096
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek Norvégiából - Chernel Istvánnak "Utazás Norvégia végvidékére" czimű most megjelent művéből
Téli tőkehal-halászat a Lofotok táján
Tromső keletről (a Flöifjeldről) mögötte a Sandsund és Kvalő sziget havas hegyei
Hornviken és a Nordkap
A Svartisen glecser jégsziklái
A "Nagyfal" Svaerholt Madárhegyen
Tarándszarvasok a "Rengjaerde-ben" Tromsdalban
Finkongkjeilen a Tanafjordban
Partra vonszolt bálna-tetem
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Norvégia vagy hivatalos nevén Norvég Királyság , Kongeriket Noreg (nynorsk)) független állam Észak-Európában, Svédországtól nyugatra. Hosszan elnyúlt alakja van atlanti-óceáni partszakasza fjordjairól híres.
Norvégia Észak-Európában, a Skandináv-félsziget nyugati részén fekszik. Az ország túlnyomó részét a Skandináv-hegység borítja. Fjordokkal és szigetek ezreivel erősen tagolt partvonala több mint 25 000 km hosszú. Az országot keleten 2542 km-es szárazföldi határ választja el Svédországtól, Finnországtól és Oroszországtól. Nyugatról és délről a Norvég-tenger, az Északi-tenger és a Skagerrak, északról pedig a Barents-tenger határolja.
(Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lofoten egy szigetcsoport és hagyományos régió Norvégia északi részén, Nordland megyében. Bár a sarkkörön belül fekszik, olyan meleg időszakai vannak, amelyek rekordszintű hőmérsékleti anomáliát képviselnek a szélességi körön.
Lofoten a 67. és a 68. északi szélességi fokok közt helyezkednek el. A szigetcsoport természeti szépségeiről, változatos élővilágáról híres, hagyományos iparága a halászat. (Forrás:Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tromsø Norvégia nyolcadik legnagyobb városa, Troms megye székhelye.
A város központja a Tromssøya nevű szigeten található, az északi sarkkörön túl 400 km távolságra. Az elővárosi területeihez tartozik Tromsdalen (a szárazföldi területen, Tromssøya szigetétől keletre), Tromssøya sziget maradék része, és a nagy kiterjedésű Kvalsøya sziget keleti része, ami Tromssøya szigetétől nyugatra található. A Tromssø-híd és egy négysávos alagút köti össze Tromssøya szigetét a szárazfölddel, a nyugati oldalon pedig a Sandnessund-híd teremt kapcsolatot Kvalsøya szigetével.
(Forrás:Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Északi-foknak több földrajzi helyet is neveznek. Európában ez az elnevezés a kontinentális Európa legészakibb pontját jelenti, amely a norvégiai Nordkapp.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az éjféli nap a lofodi szigeteknél
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Vagekallen halász-telep Kabelvaag mellett, a Lofótokon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3998x2720 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna