D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul5_18.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csapó Géza (ezüst), Sztanity Zoltán (ezüst), Pfeffer Anna-Rajnai Klára (ezüst)
B e s o r o l á s i   c í m : Csapó Géza (ezüst), Sztanity Zoltán (ezüst), Pfeffer Anna-Rajnai Klára (ezüst)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Olimpiai érmesek (IV.) - Montreal
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vertel
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1922-1993
V I A F I d : 121504429
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. Olimpiai érmesek (IV.) - Montreal
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kajaksport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olimpikon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csapó Géza (1950-)
V I A F I d : 121364750
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sztanity Zoltán (1954-)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pfeffer Anna (1945-)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rajnai Klára (1953-)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976-1977
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Montreal (Kanada)
G e o N a m e s I d : 6077243
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. OLIMPIAI ÉRMESEK (IV.) - MONTREAL
A montreali olimpián elért sikerek emlékére.
Mélyny. 11 1/2 : 12 F. fog.
T.: Vertel József
Névérték: 60 f
Á 1976. dec. 14.-1977. dec. 31.
PM 352 641 fog. 8 477
3157 3165 60 f Csapó Géza (ezüst), Sztanity Zoltán (ezüst), Pfeffer Anna-Rajnai Klára (ezüst) 25,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az 1976. évi nyári olimpiai játékok, hivatalos nevén a XXI. nyári olimpiai játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény volt, melyet 1976. július 17. és augusztus 1. között rendeztek meg a kanadai Montréalban. Montréalt 1970. május 12-én választotta ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság három pályázó közül. A versenyeken kilencvenkét nemzet hatezer-nyolcvannégy sportolója vett részt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csapó Géza olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó, edző. 1969-től 1980-ig szerepelt a magyar válogatottban, ez idő alatt a magyar csapat egyik meghatározó egyénisége volt. Két olimpián vett részt, 1972-ben Münchenben a második, 1976-ban Montréalban a harmadik helyen végzett. A világbajnokságokon összesen nyolc érmet, köztük hat aranyérmet nyert. Az 1973. évi világbajnokságon három számban nyert bajnoki címet. Ebben az évben az év sportolójává választották. Az aktív sportolást 1980-ban fejezte be. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sztanity Zoltán kajakozó, 1976. július 21-én szerzett ezüstérmet a montreali olimpián kajak egyes ötszáz méteren. Pályafutása során egy-egy világbajnoki arany- és bronzérmet is szerzett, az előbbit váltóban, a moszkvai olimpián pedig ötödik helyezett négyes tagja volt. Ezzel Sztanity Zoltán a győri kajak-kenu egyik legeredményesebb alakja. (Forrás: kisalfold.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pfeffer Anna olimpiai ezüstérmes, világbajnok kajakozó. 1966-tól szerepelt a magyar válogatottban. A magyar csapat tagja volt az 1968. évi mexikóvárosi, az 1972. évi müncheni és az 1976. évi montréali nyári olimpiai játékokon, és mindhárom alkalommal egy-egy érmet szerzett. Sikereinek többségét kajak kettesben érte el. Legjobb egyéni eredménye az 1972. évi olimpián elért harmadik helyezés. A montreali olimpia után visszavonult a válogatottságtól, az aktív sportolást 1979-ben fejezte be. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rajnai Klára olimpiai ezüstérmes kajakozó.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vertel József: Tordasi Ildikó (arany)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1261x804 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn