D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul6_06.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vigadó (metszet) 1863
B e s o r o l á s i   c í m : Vigadó (metszet) 1863
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bélyegnap (56.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Lüders
U t ó n é v : Hermann
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1836-1908
V I A F I d : 44571995
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1983
S o r o z a t : 1983. Bélyegnap (56.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vigadó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1983-1984
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1983. BÉLYEGNAP (56.)
Ofszetny. 11 1/2 : 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly (keret)
Névérték: 4,- Ft (+felár 2,- Ft)
Á 1983. szept. 9.-1984. ápr. 30.
P 300 300 fog. 5 300
3596 3633 4 (+2) Ft H. Luders: Vigadó (metszet) 1863 150,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Feszl Frigyes magyar építész. A hazai romantikus építészet legeredetibb egyénisége. Három évi céhes képzés után legényként Hild Józsefnél (1789-1867) dolgozott, majd 1839-ben vándorútra kelt. 1841-ig a müncheni Művészeti Akadémián tanult, utána a német fejedelemségekben, Észak-Itáliában és Franciaországban dolgozott. 1844-ben tért haza Pestre. Kezdetben Kauser Lipóttal (1818-1877) és Gerster Károllyal (1819-1867) társulva dolgozott. Az Országház tervezésére kiírt pályázaton első díjat nyert s ekkor fordult a figyelem feléje. Az elnyomatás éveiben számos tervet készített, amíg a Vigadó tervezési munkáit meg nem kapta. 1858-tól foglalkozott a Vigadóval, mely élete fő műve volt. Sajátos stílusa, a keleties bizánci-iszlám-mór formaelemeket gótizáló formákkal és magyaros motívumokkal egyesító romantika az 1850-es évek végén teljesedett ki, és valósult meg a Vigadó épületénél. 1859-től 1864-ig készült el az épület, 1865 januárjában avatták fel. Függöny-könnyedségű homlokzatát erőteljes saroklezárások közé helyezte, gazdag és mozgalmas díszítés az egész kompozíciót eredetivé, újszerűvá tette. A hatásos belső lépcsőház és a nagyszabású termek igen jelentős építész tevékenységét, művészi képességeit hirdetik. Számos egyéb nagyszabású terv és középület emlékezteti az utókort Feszl Frigyes munkásságára. (Műv.L. 1966.2k.58 o., MNL. 7k.921 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szunyoghy András: Vigadó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x766 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn