D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : japan_kina_korea.jpg
C Í M 
F ő c í m : Japán, Kína és Korea történelme
B e s o r o l á s i   c í m : Japán, Kína és Korea történelme
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Csupák
U t ó n é v : Viktória
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-10-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Mudri Attila
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : országtörténelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : japánok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kínaiak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ázsiai népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Japán
G e o N a m e s I d : 1861060
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kína
G e o N a m e s I d : 1814991
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Korea
G e o N a m e s I d : 1835841
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ázsia
G e o N a m e s I d : 6255147
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : JAPÁN TÖRTÉNELME Szibéria,Korea,Kína,Polinézia -> Japán szigetek ainuk - őslakók (Hokkaido) i.e. 10.000 - civilizáció első jelei,agyagedény leletek shinto vallás i.e. 300 - öntözéses rizstermesztés (Koreától) i.u. 300-700 - temetkezési dombok Yamato nemzetség -> egység -> császár (tenno) isteni származás Buddhizmus és kínai hatás Nara-korszak Buddhizmus -> Kínától vette át, 6. sz. * alkotmány "fővárosköltöztetés" A japán kultúra kialakulása 8. sz. vallás -> befolyás a politikába -> elkülönítés főv.: Heian-kyo (a mai Kyoto)-> Heian-korszak Fujiwara nemesi család szamurájok Minamoto nemesi család -> sógunátus Mit vett át Kínától Japán? írás (kanjik) szokások - pl.: virágnézés (hanami) buddhizmus,zen, konfucianizmus mezőgazdasági ismeretek politika építészet művészet filozófia Köszi a figyelmet! Japán,Kína és Korea történelme Béke és elzárkózás Edo-korszak (Tokyo) - 17. sz szigorú pol. rendszer nemzeti elzárkózás (sakoku) hollandok,kínaiak művészet virágzik (haikuk, színházak) szegénység,polgárháború kereskedelem É-Amerikával Készítette: Csupák Viktória, IV.N Katonai kormányzat Kamakura-korszak feudális rendszer - a 19.sz második feléig mongol-japán háborúk (kamikaze) no, ikebana, chanyou, ukiyo-e Hadakozó fejedelemségek kora-> feldarabolódás Oda Nobunaga -> egyesítés megkezdése Kereszténység 16. sz. - hittérítők fegyverek sok hívő (Nagasaki) keresztényüldözés 19. sz. végén újból engedélyezett Meiji-restauráció 19. sz. második fele sógunátus eltörlése központosított kormányzás minisztériumok nyugat -> iparosodás japán-kínai háború orosz-japán háború Világháborúk WW1 - Németország oldalán gazdasági fejlődés nacionalizmus japán-kínai háborúk WW2 - háromoldalú egyezmény DE, I japánok vs. amerikaiak először előny,majd bombázások -> megadás infláció Japán a közelmúltban "gazdasági csoda" '50-es évek infláció sikeres exportgazdaság elektronika, robotika, számítógép-technológia,autógyártás, bankvilág "buborékgazdaság" ,hitelválság'80-'90-es évek '95-ös Kobei földrengés 2011 Fukushimai atomreaktor alkotmányos monarchia KÍNA TÖRTÉNELME Őskor 500.0000 éve, pekingi előember földművelés,állattenyésztés - Sárga-folyó i. e. 2100 - 1. kínai császár Huang-ti -> kínai állam kerámiák,bronz eszközök i.e.18.sz - Ókor iránytű, papír, nyomtatás, puskapor, porcelán, selyem i.e. VIII-V. sz. Hadakozó fejedelemségek kora i.e. VI-III. -> filozófia Konfuciusz -> konfucianizmus Lao Ce -> taoizmus i.e.221-egyesítés Csin Si Huang Ti által-> császárság 1911-ig . Nagy Fal (hunok ellen) i.u. I. sz. a tömeges elszegényedés -> felkelések az ország feldarabolódik i.u. 3. sz. buddhizmus i.u. 6. sz. egyesítés Nagy Csatorna Tang-dinasztia - Kína aranykora hadjáratok,kereskedelem arabokkal,zsidókkal 868 könyvnyomtatás 13. sz - Kubiláj - mongol fennhatóság 1275 - Marco Polo 1342 - György barát, magyar ferences 14. sz. kiűzik a mongolokat 16. sz -> portugál kalmárok Brit Kelet-Indiai Társaság -> Kínával való kereskedelem monopóliuma 18. sz - ópium mint fizetőeszköz ópium-háború 1840-1842 Hongkong angol fennhatóság alatt 1857-1860 ópiumháborúk -> Kína félgyarmat modernizálás -> haditechnika politika -> demokrácia -> felkelések 1911 => köztársaság anarchia 1921 * Kínai Kommunista Párt jó kapcs. a Szovjetúnióval polgárháború + WW2 rossz politika -> éhínség 1978 szoros kapcs. U.S.A.-val kommunizmus -> Mao Ce-tung -> kulturális forradalom (-) Kínai Népköztársaság a világ 3. katonai, 2. gazdasági potenciálja világ legnépesebb állama (1,3 milliárd lakos) népességszabályozás 2008 Pekingi olimpia Kína ma KOREA TÖRTÉNELME i.e. 500.000 -> ősemberek + Szibériából,Mandzsúriából agyagedények, halászat,vadászat vaskor - Kínától átvették a pénzérméket i.e. 2000 - első koreai állam: Ko-Csoszon városállamok -> több királyság 2 vs 1 + Kína i.u. 4.sz. -> buddhizmus,konfucianizmus 1392 - 1910-ig - Csoszon-dinasztia . i.u. 10-14. sz - Korjó din. -> "Korea" elnevezés 15. sz - Aranykor -> koreai írás, nyomtatás, művészetek mongolok,japánok támadták "Kína kistestvére" 19. sz.-ig "remetekirályság" 1910 - Japán magáhozcsatolja '45-ig É/D - É -> orosz kommunizmus D -> amerikai befolyás 1950/53 - háború É -kommunista militarizmus áldozata D - demokrácia,gazdasági fejlődés Kim Jong-un
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Polónyi Nikolett: Japán politikája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna