D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : zenetortenet.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rövid zenetörténet
B e s o r o l á s i   c í m : Rövid zenetörténet
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Baráth
U t ó n é v : Péterné
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-28
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-03-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Baráth Péterné
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : zenetörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenetörténeti korszak
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reneszánsz zene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk zene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : romantikus zene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könnyűzene
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bartók Béla (1881-1945)
V I A F I d : 89006617
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Őskor zenéje A zene története egyidős az emberiség történetével. Munkavégzés, szertartás Hangutánzás Az első hangszerek Középkor Egyházi zene Gregorián ének I. Gergely pápa (600 körül) Reneszánsz A tudományok eredményei az ember érdekében Barokk Pompa, ellentétek, mozgalmasság, díszítettség Klasszicizmus Tartalom és forma egysége Ókor A zene előkelő helyen szerepel az ókori ember életében Vallás, művészet, tudomány Zene-költészet-tánc Hangsorok elnevezése Rövid zenetörténet Egyiptomi Hárfa, fuvola Görög kithara, lyra Római víziorgona, cornut Világi zene Trubadúr ének (XII. század) francia lovagi költészet Többszólamúság (XII-XIII. században alakul ki Újjászületés Műfajok: Mise, motetta, madrigál Palestrina Orlando di Lasso Josquin de Prez J. S. Bach Bécsi klasszicizmus Modern kor zenéje Romantika A. Vivaldi G. F. Händel impresszionizmus expresszionizmus neoklasszicizmus folklórizmus Kr. e. 3000 - Kr. u. 476 476-1492 1492-1600 1600-1750 1750-1830 Népi és műzenei hagyományok klasszikus magaslaton Új műfajok (szonáta, szimfónia, versenymű, vonósnégyes) Szimfónikus zenekar 18. századi Magyarország zenéje Német kultúra az uralkodó Egyház nyelve a latin Dal- és kóruséneklés a református kollégiumokban Verbunkos zene 1835-1910 Új zenészgeneráció sokoldalúan műveltek zenei virtuózok Nemzeti romantika Erkel Ferenc F. Chopin R. Wagner Liszt Ferenc szerelem, természeti képek, nemzeti hagyományok szimfónikus költemény, dal, karaterdarab 20. század elektronikus zene kortárs zene Schönberg Muszorgszkij Sztravinszkij Prokofjev Kodály Zoltán Bartók Béla J. Haydn Beethoven W. A. Mozart Bartók Béla Élete Gyermekkora Fonográf Népdalok jellemzői Szájhagyomány útján terjed A falusi emberek érzelmeit, gondolatait fejezi ki Variációk Ismeretlen szerző Évezredeken át csiszolódott mesterművek Született: 1881. március 25. Nagyszentmiklós Elhunyt: 1945. szeptember 26. New York Foglalkozása: zeneszerző, zeneoktató, népzenekutató, zongoraművész Házastársa: Ziegler Márta, Pásztory Ditta Gyermekei: Bartók Béla és Bartók Péter A pja: Bartók Béla, iskolaigazgató Anyja: Voit Paula, zongorista 5 évesen édesanyjától tanult zongorázni. Édesapja halála után anyjával és Elzával, Nagyszőllősre, azután Besztercére, végül Pozsonyba költöztek. 9-10 évesen apró zongoradarabokat komponált. 1892-ben első fellépése Nagyszőllősön. 11-15 évesen Erkel László tanítványa. 1899-től a Budapesti Zeneakadémián zeneszerzést és zongorát tanul. Bartók és a népzene 1906-tól kezdte el gyűjteni a népdalokat Kodály Zoltánnal. A dalok rögzítéséhez fonográfot használtak. Az összegyűjtött népdalokat, leírták, rendszerezték, elemezték. Edison 1877 40 000 népdalt jegyeztek fel Kodállyal. Lovaskocsival és gyalog járták a vidéket. Csoportosításuk Új stílusú Régi stílusú Vegyes osztályú Szokásdallam Gyermekjátékdal Bartók gyűjtötte és kutatta a környező népek dalait is. Beutazta Erdélyt, Románia, Ukrajna, Törökország és Észak-Afrika egy részét. Készítette: Baráth Péterné Kossuth -díj 1948. Népzenei kutatásait, gyűjtéseit felhasználta zeneszerzői munkája során
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Habók Lilla: Spanyol irodalom- és zenetörténet
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 34
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 34
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna