D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nws2004_kaldos.jpg
C Í M 
F ő c í m : Képek [Metaadatok]
B e s o r o l á s i   c í m : Képek [Metaadatok]
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Káldos
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1955-
V I A F I d : 164424163
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2004-04-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítástechnika általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : számítógéppel megjeleníthető kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2004. április 5.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Képek
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Képek Káldos János Országos Széchényi Könyvtár Networkshop 2004. Április 5-7 Győr Digitalizálási helyzetkép Országos Széchényi Könyvtár Digitalizálási projektek Régi könyv (35000) Corvina (20000) Térképek (3000) Erkel művek kéziratai (40000) Folyóiratok (200000) Szabad Európa Rádió (1200000) Alkalmi digitalizálás Pl. LibInfo Külső forrás Kiadók Más gyűjtemények Egy digitalizálási projekt folyamata Munkapéldány (Master) Archív kép (Archive) Szolgáltató képek (Derivative) 1. Digitalizálás előtti szakasz = Prescan 2. Digitalizálás = Scan 3. Képfeldolgozás = Image processing 4. Szolgáltatás Előkészítés Digitalizálás Ellenőrzés Archíválás 1. Eredeti kép -DVD Képkorrekció Ellenőrzés Archiválás 2 Archív kép - DVD Konvertálás EPS JPG Nyomtatás Szolgáltatás Ellenőrzés Ellenőrzés Raktár Ellenőrzés teljesség állapot Színbeállítás, kalibráció Digitalizálás Elnevezés Mentés HDD-re Bibliográfiai ellenőrzés Minőség ellenőrzés Geometria korrekció Színkorrekció Vágás Mentés HDD-re Bibliográfiai ellenőrzés Minőség ellenőrzés 1. 2. 3. Átadás Nyomtatás előkészítés Dokumentáció Dokumentáció Dokumentáció Dokumentáció Digitális reprodukció folyamata Eredeti Megoldások, ajánlások, szabványok EXIF – Digitális fényképezőgépek IIM - Information Interchange Model IPTC (International Press Telecommunication Council) MIX - Metadata for Images in XML METS – Metadata Encoding & Transmission Standards Fedora project (2001) – (Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture) EVA – European Visual Archive SEPIA (Safeguarding European Photographic Images for Access) XMP – Extensible Metadata Platform OAIS – Open Archval Information System Szükséges adatok tárolási adatok technikai adatok az eredetire vonatkozó adatok képsorozatok adatai a képekből / képsorozatokból összeállított gyűjtemények adatai adminisztratív adatok Eredeti Adatforrások Eredeti MARC, DC, OAI, EAD stb. Képsorozatok adatai Fájlrendszer EXIF, IPTC, XMP, MIX stb. Adminisztratív adatok Tárolási adatok HUB1RMK I 15_RMNY 49_p1_xxxxxx HUB1RMK I 6_RMNY 16_s1a_xxxxxx Országkód Lelőhelykód Jelzet Elsődleges referencia Pontos levél jelölés Számláló Z39.87 - MIX NISO Z39.87-2002 (Digitális álloképek technikai metaadatai) Schema – MIX (Metadata for Images in XML) Alapvető adatok (Basic Image Parameters) A kép készítésére vonatkozó adatok (Image creation) A kép technikai adatai Képfeldolgozás (Change history) Alapvető adatok Készítésre vonatkozó adatok Technikai adatok Képfeldolgozás METS – Metadata Encoding & Transmission Standard Making of America II. 1997. Berkley, Stanford, Penn State, Cornell, NYPL Library of Congress, Harvard METS METS – Áttekintés Fejléc Leíró metaadatok Adminisztratív metaadatok Fájlok Struktúra Viselkedés METS – Header METS – Leíró adatok METS – Adminisztratív adatok METS – Fájlok METS – Struktúra METS – Strukturális kapcsolatok METS – Viselkedés Összefoglalás a könyvtári információszolgáltatás új korszaka a digitalizálás a könyvtár alapvető feladatai közé tartozik a digitalizálási munka része a metaadatok létrehozása szabványos metaadatok a metaadatok többszintű szolgáltatást tesznek lehetővé Tárolás és primer hozzáférés Tartalomszolgáltatás Szakértői rendszerek
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Káldos János: Digitalizáló eszközök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Káldos János, Moldován István: Digitisation in the National Széchényi Library
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna